Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Regulering av serotoninproduksjonen hos mennesker

Ingeborg Winge   
Ingeborg Winge disputerer 30. September for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Human Tryptophan Hydroxylase 2; Regulatory properties and characterization of missense variants involved in neuropsychiatric disorders”.

Serotonin er et signalstoff i nervesystemet som er involvert i regulering av blant annet søvn, appetitt, seksuelle funksjoner og stemningsnivå. I hjernen bli serotonin produsert fra aminosyren tryptofan ved hjelp av enzymet tryptofanhydroksylase 2 (TPH2). Serotoninsystemet er et viktig angrepspunkt for psykofarmaka og det er foreslått at nedsatt TPH2-aktivitet, og dermed nedsatt serotoninproduksjon, kan gi økt sårbarhet for psykiske lidelser som schizofreni, depresjon, bipolar sykdom (manisk-depressiv sinnslidelse) og ADHD.

Winge har studert flere sjeldne varianter av TPH2 som er rapportert å være assosiert med psykiske lidelser. Hun har vist at alle mutasjoner i TPH2-genet som gir økt risiko for depresjon, bipolar sykdom og ADHD gir et TPH2 enzym som er ustabilt og har nedsatt aktivitet i celler. Hun har også studert hvordan aktiviteten av TPH2 reguleres ved fosforylering og binding til andre proteiner i nervecellene (14-3-3 proteiner). Hennes forskning har således betydning både for å forstå den normale regulering av serotoninsyntesen og for å klarlegge hvordan genetiske varianter av TPH2 kan påvirke risikoen for psykiske lidelser. Dette kan også gi grunnlag for forbedret diagnostikk og behandling av disse tilstandene.

Personalia:
Ingeborg Winge er født i 1973 og er fra Stord. Hun tok hovedfag i biokjemi i 2000 ved Universitetet i Bergen, og arbeidet i perioden 2000-2004 først ved Universitetet i Barcelona, Spania, før hun kom tilbake til Bergen i 2002 og jobbet i firmaet PALM Research. I 2004 startet hun som stipendiat ved Institutt for biomedisin og har også hatt et forskningsopphold ved Universitet i Dundee, Skottland. Doktorgradsarbeidet er gjennomført i samarbeid med forskningsgrupper ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bonn, Tyskland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.09.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Post-translational Protein Modifications"
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Liesv. 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.09.2008, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Liesv. 91.

Kontaktpersoner:
Ingeborg Winge, tlf. 55 58 64 14, epost: ingeborg.winge@biomed.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side