Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Økt risiko for hjertestans ved lavt inntak av omega-3

Hildegunn Aarsetøy   

Hildegunn Aarsetøy disputerer torsdag 3. juni 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”N-3 fatty acids in relation to risk markers and clinical outcome in the acute coronary syndrome”.

Etter mangeårig forskning på dyr har man kommet frem til at omega-3 sannsynligvis har en direkte effekt på hjertemuskelcellene slik at disse i mindre grad utløser en hjerterytmeforstyrrelse (ventrikkelflimmer) som gir opphav til hjertestans. Sammensetningen av fettsyrer i hjertemuskelcellene har vist seg å være svært lik den man finner i sirkulerende røde blodceller. Det er dermed mulig å beregne hjertets fettsyreprofil basert på en enkel blodprøve. Den prosentvise andelen av de to viktigste omega-3 fettsyrene, EPA og DHA, blir kalt omega-3 indeksen.

I doktorgradsarbeidet har Aarsetøy sett nærmere på sammenhengen mellom omega-3 indeksen og faren for hjertestans og fremtidig død eller nye hjerteinfarkt hos 460 pasienter med hjerterelaterte brystsmerter. Pasientene ble fulgt opp over 2 år. De høyeste nivåene av omega-3 indeksen reduserte ikke risikoen for et nytt hjerteinfarkt eller død, men risikoen for ventrikkelflimmer var høyere hos pasienter med lave verdier. Forskningsarbeidet har avdekket at denne forskjellen ikke skyldes effekter av selve hjertestansen, da nivåene av omega-3 indeksen er stabile gjennom de første 48 timene etter et hjerteinfarkt, både med og uten hjertestans i infarktforløpet.

Mye taler for at omega-3 har en stabiliserende virkning på de elektriske potensialene i hjertemuskelcellene. I dette forskningsprosjektet er det for første gang vist at opptreden av ventrikkelflimmer i akuttfasen av et hjerteinfarkt hos mennesker henger sammen med nivået av omega-3 i cellemembranene.

Effekter av omega-3 på sykdomsprosessen i hjertets kransårer er vanskeligere å påvise, og i dette doktorgradsarbeidet hadde omega-3 tilskudd ingen innvirkning på nivået av arteriosklerosemarkører.

Hjertestans er fortsatt en tilstand med høy dødelighet. Dersom funnet i dette arbeidet bekreftes i større studier, vil man kanskje kunne oppnå en reduksjon i forekomsten av hjertestans i befolkningen og en bedret prognose i forbindelse med et akutt hjerteinfarkt.

Personalia:
Hildegunn Aarsetøy er født og oppvokst i Volda i Møre og Romsdal, og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2001. Hun er nå bosatt på Randaberg i Rogaland og har fra 2003 arbeidet som assistentlege ved Medisinsk Klinikk ved Stavanger Universitetssjukehus. I 2005 ble hun opptatt som PhD-kandidat ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Bergen, og har fra samme tidspunkt kombinert klinisk arbeid med 50 % forskning finansiert av doktorgradsmidler fra det Regionale Samarbeidsorganet i Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.06.2010, kl. 16:00. Oppgitt emne: ”Ventrikulære tachyarytmier: Årsak, mekanismer, diagnostikk og behandling”
Sted: Aulaen, 2 etg. Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.06.2010, kl. 10:00, Aulaen, 2 etg. Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Hildegunn Aarsetøy, tlf. 05151 (Helse Stavanger), epost: aahi@sus.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side