Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kombinerte prosesser som alternativ til økt oljeutvinning

Edin Alagic   
Edin Alagic disputerer torsdag 10. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen: “Combination of low salinity water flooding with surfactant injection - A new hybrid EOR process”.

Et oljereservoar består av porøse bergarter som rommer vann, olje og gass. Den vanligste metoden for å utvinne olje fra et oljereservoar er å benytte vanninjeksjon. Ved vanninjeksjon hentes vanligvis vann fra nærmeste tilgjengelige kilde. Det har derfor ofte ikke vært tatt hensyn til hva injeksjonsvannet inneholder av for eksempel salt, og hva dette kan ha å si for utvinningsprosessen. Denne prosessen kan effektiviseres ved å bruke injeksjonsvann med lavere saltinnhold.

Et alternativ tiltak for å øke utvinningen av olje er å tilsette kjemikalier til injeksjonsvannet. Dette kan blant annet gjøres ved å bruke surfaktanter. Surfaktanter er en gruppe molekyler som består av en vannløselig og en ikke-vannløselig del. Den unike strukturen gjør at molekylene oppholder seg i grenseflaten mellom vann og olje, og gjør denne mer fleksibel. Såpe er et godt eksempel på surfaktanter i daglig bruk. Små mengder av en god surfaktant vil kunne føre til at formen på en oljedråpe fanget i små hulrom blir mer elastisk, og dermed lettere kunne transporteres mot produksjonsbrønnen.

Avhandlingen omfatter ulike problemstillinger relatert til en ny oljeutvinningsprosess som kombinerer injeksjon av vann med lavt saltinnhold og surfaktantinjeksjon. Dette doktorgradsarbeidet inkluderer dynamiske kjerneflømmingsforsøk som vurderingsgrunnlag for en detaljert analyse av denne kombinerte prosessen. Gjennom bruk av en rekke ulike eksperimentelle teknikker er det også gjort grunnleggende karakterisering av fysikalsk-kjemiske egenskaper ved surfaktant-relaterte systemer.

Resultatene viser at injeksjon av et surfaktant system tilpasset injeksjonsvann med lavt saltinnhold resulterer i betydelig økning i oljeproduksjonen. Studiene viser også at tap av surfaktant i vann med lavt saltinnhold er betydelig lavere enn i vann med høyere saltinnhold, som for eksempel sjøvann. Muligheten for å bruke surfaktanter tilpasset injeksjonsvann med lavt saltinnhold gir et bredere utvalg av komersiellt tilgjengelige, billigere og mer miljøvennlige surfaktanter.

Personalia:
Edin Alagic er født i 1976, og kommer opprinnelig fra Bosnia og Hercegovina. Han er utdannet master i fysikalsk kjemi (2005) ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen. I perioden 2005-2006 har han jobbet som forskningsassistent ved Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR) i Bergen. I arbeidet med doktorgraden har han vært knyttet til CIPR og Kjemisk Institutt ved UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2010, kl. 10:30, Auditorium 2, realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Edin Alagic,, epost: edin.alagic@uni.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side