Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Magekreft: Hyppig og alvorlig sykdom på verdensbasis

M. sc. Warner Enrique Alpízar Alpízar   
M. sc. Warner Enrique Alpízar Alpízar disputerer torsdag 25. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Gastric adenocarcinoma: Aspects of development and progression in high- and low-risk countries”.

På verdensbasis er kreft i magesekken den nest hyppigste dødsårsaken blant alle krefttilfellene. Det er en svært alvorlig sykdom, som koster mange menneskeliv hvert år.

Foruten kosthold har kreft i magesekken vært satt i sammenheng med den såkalte ”magesårsbakterien”, helicobacter pylori. Det er en liten stavformet bakterie som trives i surt miljø og tar derfor ikke skade av magesyren. I land som Japan, Korea og Costa Rica, der de har høy risiko for magekreft, finnes en spesiell undertype av denne bakterien.

I rammen av en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Bergen og Universidad de Costa Rica i San José, har Warner Alpízar Alpízar utført et doktorgradsarbeid ved Gades Institutt og Avdeling for patologi, Haukeland Universitetsjukehus, med midler fra Senter for Internasjonal Helse. Han har gjort en sammenliknende studie på magekreft i hjemlandet og i Bergen.

Pasientene fra Costa Rica var oftere infisert med magesårsbakterien enn tilsvarende pasienter i Bergen. I tillegg hadde disse i hovedsak den farligste bakterietypen, mens den var sjelden hos pasientene i Bergen. Alpizar har også kunnet vise at disse bakteriene forandrer cellene i slimhinnen direkte, og dette kan ha betydning for at de seinere omdannes til kreftceller.

Når kreften først er oppstått, vokser de ondartete cellene like hissig hos alle pasientene. Han har spesielt gått inn på hvordan kreftcellene klarer å spre seg ut gjennom magesekken og til andre organ. Til dette bruker cellene blant annet et enzym, plasmin, som løser opp vevet ved å nedbryte proteiner. I tillegg tvinger kreftcellene hvite blodlegemer (makrofager) og en spesiell type bindevevsceller (myofibroblaster) til å ”samarbeide” med seg. Derved blir de også med på å bryte ned vevet slik at kreftcellene kan lett vandre ut. Disse funnene kan få betydning for å forstå mekanismer ved spredning av kreftceller og kan også brukes til å fastslå hvor farlig en kreftsvulst er for den enkelte pasient.

Personalia:
Warner Alpízar er biolog og tar nå ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Arbeidet er gjort i nært samarbeid mellom Gades Institutt og Finsenlaboratoriet på Rigshospitalet i København. Ole Didrik Lærum har vært hovedveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.03.2010, kl. 13:15. Oppgitt emne: “Moderen array technology, its impact on diagnosis and prognosis of human malignant neoplasms.”
Sted: Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.03.2010, kl. 10:15, Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Warner Enrique Alpízar Alpízar,, epost: awarnercr@yahoo.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side