Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Polyfoni og identitet i afrikanske romaner

Jean Désiré Banga Amvene   
Jean Désiré Banga Amvene disputerer torsdag 10. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Polyphonie et identité du roman africain dit de la rupture. Discours paternaliste et hétérogénéité constitutive de quatre romans de Bolya Baenga, Calixthe Beyala et Ahmadou Kourouma.”

I avhandlingen foretar Jean Désiré Banga Amvene en analyse av fire afrikanske romaner skrevet på fransk. De er hentet fra perioden etter kolonitida og tilhører en retning som kritikerne har sett som et brudd i den afrikanske romanens utvikling (”littérature de la rupture”).

Banga Amvene viser hvordan disse romanene ikke er produkt av en selvstendig afrikansk litteraturutvikling, men sterkt påvirket av imperiemaktenes syn på Afrika. I følge kolonialistenes ideologi ble Afrika assosiert med mangel på sivilisatorisk utvikling, med vold og tøylesløs seksualitet. Avhandlingen tar altså sikte på å vise hvordan disse romanene springer ut av den vestlige verdens negative syn på Afrika som et uutviklet kontinent.

Som teoretisk grunnlag bruker doktoranden fransk diskursanalyse med utgangspunkt i Michel Foucault, og ulike polyfoniteoretikere. Med dette teoretiske verktøyet viser Amvene hvordan en på tekstplanet kan finne spor etter påvirkning fra det han kaller ”den paternalistiske kolonidiskursen”.

Avhandlingens originalitet består blant annet i å analysere de afrikanske tekstene i et dialogistisk perspektiv. Hypotesen om påvirkningen i de fire ”rupture”-romanene av imperiemaktenes syn på Afrika, bryter i stor grad med tidligere tolkninger og kritikk av denne type afrikansk litteratur.

Personalia:
Jean Désiré Banga Amvene, født 1965, kommer fra Kamerun. Han har vært masterstudent og deretter ph.d.-kandidat ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.06.2010, kl. 17:00. Oppgitt emne: "Quelle(s) perspective(s) critique(s) adopter pour analyser l'oeuvre
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2010, kl. 09:30, Auditorium A, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Jean Désiré Banga Amvene, tlf: 46 25 97 94, epost: Jean.Amvene@if.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side