Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mer effektiv parterapi

Morten Anker   

Morten Anker disputerer onsdag 3. november 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Client directed outcome informed couple therapy"

Ankers forskning viser hvordan aktiv brukermedvirkning i parterapi har signifikant betydning for klientenes opplevelse av endring. Studien undersøkte effektene av å gi en kontinuerlig tilbakemelding til både klienter og terapeuter vedrørende fremgang i terapien. I tillegg fikk terapeutene en systematisk tilbakemelding på hvordan parene opplevde alliansen med sin terapeut. Tilbakemeldingene ble brukt for å styrke det som klientene opplevde var til hjelp, og til å endre det som ble opplevd som mindre nyttig. På denne måten kunne terapien tilpasses klientene på best mulig måte.

Undersøkelsen Morten Anker har gjennomført er verdens største undersøkelse på par i terapi, hvor parene ble tilfeldig fordelt i to grupper. De samme terapeutene arbeidet både med og uten slik systematisk tilbakemelding, avhengig av hvilken gruppe parene var kommet i. Denne forskningen viser at brudd i parforholdet ble tilnærmet halvert der parene hadde terapeuter som brukte slik tilbakemelding. Parene var også mer tilfredse i sitt parforhold enn de par som mottok vanlig terapi uten slik tilbakemelding. Resultatene fra avhandlingen bekrefter tidligere forskning som viser at systematisk tilbakemelding i terapi kan bedre resultatene betraktelig.

Avhandlingen viser også at alliansen mellom klienter og terapeut ikke bare er et biprodukt av klientens opplevde endringer, men at den i seg selv kan bidra til endringer hos klientene. En analyse av ulike alliansemønstre viste at der hvor klientene opplevde en god allianse, i tillegg til at den bedret seg fra time til time, hadde flest klienter endring. Forskningen viser videre at klientene foretrekker personlige, aktive terapeuter som opprettholder nøytralitet. Deres evne til å skape struktur, å kunne være instrumentelle, direkte og utfordrene, ble også tillagt vekt.

Resultatene fra avhandlingen har ført til at Barne, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR) nå er i ferd med å implementere slik systematisk tilbakemelding i alle 64 Familievernkontorer i Norge. I løpet av de neste årene vil 400 terapeuter, som arbeider med 10.000 par årlig, bruke systematisk tilbakemelding som en del av kvalitetssikringen i sine terapier.

Personalia:
Morten Anker er utdannet cand. psychol fra Universitetet i Oslo. Han er spesialist i familiepsykologi og klinisk psykologi. Han arbeider på Familievernkontoret i Vestfold og i privat praksis. Han har lang erfaring som underviser og veileder i klient- og resultatstyrt terapi, og er sertifisert trener i dette. Doktorgradsprosjektet har vært gjennomført ved familievernkontoret i Drammen og Tønsberg, i samarbeid med Bufetat, region sør, og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.11.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Praksisbasert evidens - Hvorfor og hvordan?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.11.2010, kl. 10:30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Morten Anker, tlf: 46618180, epost: morten.anker@bufetat.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side