Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Regulering av cellemigrasjon ved G-proteiner - Betydning for spredning av kreft

M. Sc.Vandana Ardawatia   
M. Sc.Vandana Ardawatia disputerer mandag 10. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Characterization of the G alpha12-p120 catenin interaction: Implications for cell adhsion and motility.

Alle celler kan motta og reagere på signaler fra omgivelsene. Signalene kan komme som vekstfaktorer, hormoner, lys, lukt o.l. Disse signalmolekylene binder til spesifikke reseptorer på cellens overflate. Reseptorene kobler så videre til de heterotrimeriske G-proteinene som fungerer som molekylære brytere og kontrollerer et stort spekter av biologiske prosesser. G-proteinene er både oppstrømse initiarorer og nedstrømse mål for en rekke sekundære signalmolekyler i cellen. Dette er viktig fordi de kan hindre ukontrollert stimulering av cellene. Varigheten og styrken på signalene blir nøye regulert ved deaktivering av G-proteinene, internalisering av reseptorene i membranen og hurtig nedbrytning av signal proteinene.

I denne avhandlingen ble en gruppe G-proteiner som kalles G12 og deres rolle i regulering av celle-celle adhesjon studert. Regulering av cellenes evne til å bli hvor de er, ved blant annet å feste seg til nabocellene (celle-celle adhesjon), eller flytte seg til andre steder (migrasjon) er prosesser som er involvert både i fosterutvikling og kreftspredning (metastase). Regulering av celle-celle adhesjon og migrasjon er derfor viktig. En rekke ulike typer kreft har vist seg å ha mutasjoner i ett eller flere av proteinene som er involvert i dannelsen av celle-cellekontakter, slik som cadheriner og cateniner. Dette fører til at kreftcellene løsner fra det stedet de befinner seg, og er frie til å bevege seg til andre steder for å danne en ny kreftsvulst. Dette studiet viser at G12 proteiner spiller en viktig rolle i reguleringen av cateniner og cadheriner som igjen er essensielle for celle-celle adhesjon og for å hindre spredning av kreftceller.

Personalia:
Vandana V. Ardawatia er født i 1978 og oppvokst i Hyderabad, India. Hun tok sin mastergrad i Marine Bioteknologi ved Goa University i India i 2000. Ardavatia har siden 2004 vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin, Seksjon for Anatomi og Cellebiologi, Medisinsk Fakultet, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.05.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Cell adhesion molecules: biological role and clinical significance in cancer."
Sted: Auditorium 4, 3 etg. BBB, Jonas Lies vei 91, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.05.2010, kl. 10:15, Auditorium 4, 3 etg. BBB, Jonas Lies vei 91, Bergen.

Kontaktpersoner:
Vandana V. Ardawatia tlf: 55 58 60 60, epost: vandana.vijayaraghavan@biomed.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side