Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fordeling, utbredelse og innvandring av planter og lav i Himalayas fjellverden

Chitra Bahadur Baniya   

Chitra Bahadur Baniya disputerer fredag 19. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingenen: ”Species richness patterns in space and time in the Himalaya aera”.

Avhandlingen beskriver og analyserer artsrikdommen av planter og lav i Himalaya. Himalaya har et svært høyt artsmangfold med mange stedegne arter. Denne høyfjellsregionen er ennå lite utforsket, og det oppdages stadig nye arter. Området inneholder mange organismer og økosystem som er lite kjente og kartlagte. Himalaya er spesielt godt egnet til å studere forandringer i biodiversitet langs meget lange høydegradienter, og til å studere innvandring av arter etter nedlegging av landbruk høyt over havet. Med tanke på dagens raske klimaforandringer, vil avhandlingen utgjøre et viktig referansegrunnlag.

Avhandlingen består av fire hoveddeler:

1) En undersøkelse av hvordan sammensetningen av planter, moser og lav forandrer seg langs en ekstrem høydegradient fra 5000 til 5700 meter i Buddhafjellet innen Nyainqêntanglhamassivet i det sentrale Tibet. Faktorer som bestemmer denne gradienten er analysert.

2) En analyse av de generelle mønstrene for forekomst av planter, moser og lav i Tibet mellom 5000 og 6000 meter, basert på alle tilgjengelige publikasjoner gjennom tidende. Høydegradientene varierer mellom ulike organismegrupper.

3) En studie av artsmangfoldet av lav i Nepal langs en høydegradient fra lavlandet og opp til 7000 meter. Data var tilgjengelig for 525 arter. Det høyeste artsmangfoldet ble funnet i tåkeskogene i tre til fire tusen meters høyde.

4) En analyse av forandring av artssammensetningen og artsmangfoldet i landbruksområder som ble forlatt mellom 1950 og 2003 i Manangområdet i Nepal, 3400 meter over havet. Det høyeste artsmangfoldet ble funnet rundt 30 år etter at feltene ble forlatt, i samsvar med teoretiske modeller for suksesjon og konkurranse.

Personalia:
Chitra Bahadur Baniya (f.1969) er oppvokst i en liten landsby i Gorkhadistriktet i Nepal, som ligger seks timers gange fra nærmeste bilvei. Han har en mastergrad fra Tribhuvan-Universitetet i Katmandu, Nepal (1994), samt en mastergrad fra Universitetet i Bergen (2004). Begge gradene er i biologi, men med forskjellig fagretning og innhold. Han har undervist flere år ved Tribhuvan-Universitetet, hvor han har hatt fast stilling som ”Lecturer” i botanikk fra 2004. Etter en permisjon for å gjøre sitt doktorarbeid ved Universitetet i Bergen, går han tilbake til sin faste stilling ved Tribhuvan-Universitetet i mars 2010.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.02.2010, kl. 12:15, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Chitra Bahadur Baniya, tlf: 55 58 87 17, epost: chitra.baniya@bio.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side