Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Dataverktøy for analysering av proteindata

Harald Barsnes   
Harald Barsnes disputerer mandag 22. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Development of Tools for Analyzing and Sharing Proteomics Data”

Proteiner er en essensiell del av alle levende organismer og utfører en rekke ulike oppgaver. Sammensetningen og mengden av proteiner i de ulike cellene i en organisme er særs viktig. Feil i denne sammensetningen kan i verste tilfelle medføre sykdom eller andre ulemper. Mer kunnskap om proteiner og deres rolle er derfor avgjørende.

Utvikling innen instrumenter og analyseteknikker har gjort det mulig å utføre stadig mer kompliserte analyser og har samtidig bidratt til en vesentlig økning i mengden av tilgjengelig data. For å kunne utnytte dette trengs det verktøy som kan brukes til å analysere og forstå disse dataene. I de fleste tilfeller er dataverktøy av avgjørende betydning, enten grunnet kompleksiteten i analysen, eller fordi mengden data er tilnærmet umulig å håndtere uten slike verktøy.

Avhandlingen består av syv artikler, og omhandler hovedsaklig ulike dataverktøy som gjør det mulig å håndtere kompliserte proteindata på en enkel måte, samt utføre ytterligere analyse av dataene. Brukervennlighet har vært et sentralt element i utviklingen, slik at alle forskere, uavhengig av bakgrunn, enkelt skal kunne benytte verktøyene uten behov for ekstra opplæring eller kursing. Fri tilgang både til programvaren og de produserte dataene har også vært et viktig poeng. Offentlig tilgjengelige proteindata vil utvilsomt bidra til mer forskning og dermed økt forståelse av proteinenes sentrale rolle både hos mennesker og andre organismer.

Personalia:
Harald Barsnes er født i 1980 i Bergen. Han er utdannet Master i informatikk ved Universitetet i Bergen i 2005, og har siden jobbet med doktorgraden tilknyttet Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.03.2010, kl. 10:15, VilVite-auditoriet, Bergen Vitensenter, Thormøhlensgt. 51.

Kontaktpersoner:
Harald Barsnes, tlf: 55 58 42 65, epost: harald.barsnes@ii.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side