Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Evolusjons- og behandlingsaspekter ved fenylalanin- og tyrosinhydroksylase

Ana Cristina Calvo   
Ana Cristina Calvo disputerer fredag 11. juni 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Function and regulation of phenylalanine and tyrosine hydroxylases from human and Caenorhabditis elegans. With focus on evolutionary aspects and development of new therapies”.

Fenylalanin- og tyrosinhydroksylase (PAH og TH) er to enzymer som katalyserer viktige biokjemiske reaksjoner. En feil i folding eller regulering av disse er forbundet med alvorlige genetiske sykdommer. Mutasjoner fører til fenylketonuria, eller Føllings sykdom, en arvelig genetisk sykdom som er basert på et høyt nivå av aminosyren fenylalanin i blodet. Pasienter med denne sykdommen kan ikke bryte ned fenylalanin, som tilføres gjennom mat. Et høyt nivå av fenylalanin, som ikke blir behandlet, fører til hjerneskade. TH utrykkes i sentralnervesystemet hvor det katalyserer syntesen av katekolaminer, som fungerer som signalstoffer i hjernen og hormoner i kroppen. Mutasjoner i dette genet kan føre til dystonia og Parkinsonrelaterte sykdommer.

Calvo har studert PAH og TH i nematoden Caenorhabditis elegans, en modellorganisme som er mye brukt i studier. PAH i C. elegans er ganske likt det humane enzymet i struktur og funksjon, men viser en enklere regulering. Nematoder som mangler PAH viser ingen tegn som minner om Føllings sykdom, men de mangler melanin i det ytre skjelettet, som vanligvis beskytter mot skadelig UV-lys. Resultatene indikerer at den avanserte reguleringen som er karakteristisk for human PAH og TH er resultat av tilpasninger gjennom evolusjon til et mer avansert nervesystem.

Calvo har også undersøkt mekanismer som fører til økning av PAH- og TH-aktivitet, og som kan ha en farmakologisk og terapeutisk nytte for PAH- og TH-assosierte sykdommer. Kofaktoren til disse enzymene er allerede brukt terapeutisk for behandling av mild fenylketonuri. Det er blitt vist at PAH-aktivitet er stimulert ved denne behandlingen. Calvos arbeid viser at inntak av kofaktoren fører til en økning av konsentrasjon i hjernen, som stimulerer aktiviteten av TH. Forbindelser som har vist en positiv effekt på PAH-aktivitet viser seg også å ha en stimulerende effekt for TH-aktivitet. Disse stoffene er karakterisert som farmakologiske chaperoner. De er veldig interessante i behandlingen av TH- assosierte nevrologiske sykdommer, som for eksempel Parkinsons sykdom.

Personalia:
Ana C. Calvo er født og oppvokst i Zaragoza, Spania, og tok Master eksamen i Biokjemi, i Universitetet i Zaragoza. I 2006 ble hun opptatt som PhD-kandidat ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Bergen, hvor hun har gjennomfort doktorgradsarbeidet ved Institutt for biomedisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.06.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Nitric oxide synthase: Biochemistry and role in human physiology and disease"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.06.2010, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag.

Kontaktpersoner:
Ana Calvo, tlf 55 58 66 93, epost: ana.calvo@biomed.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandligen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side