Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kampen mot tuberkulose; tilbake til grunnleggende kunnskap

Heidi Syre Carrière   
Cand.med. Heidi Syre Carrière disputerer fredag 16. april 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Antibiotic susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis".

Tuberkulose (TB), som spres ved luftsmitte, er en av de mest utbredte infeksjonssykdommene i verden. Hvert år blir ca ni millioner mennesker smittet og to millioner mennesker dør av TB, som forårsakes av bakterien Mycobacterium tuberculosis. De fleste tilfeller av TB finnes i den fattige delen av verden. En stadig økende grad av resistens blant M. tuberculosis mot de viktigste anti-TB midlene forverrer situasjonen. Begrensede ressurser tilgjengelig for TB diagnostiske tester i mange land med høy forekomst av sykdommen vanskeliggjør optimal behandling av TB pasienter. Det er et stort behov for raske og billige tester for diagnose og resistensbestemmelse av M. tuberculosis, og i denne avhandlingen presenteres blant annet utviklingen og evalueringen av en ny resistensbestemmelses test, CONRAS testen, for M. tuberculosis.

CONRAS testen er basert på påvisning av enzymaktivitet spesifikk for M. tuberculosis i dyrkningsmedium tilsatt de vanligste anti-TB midlene. Studien viste at CONRAS testen er like presis og hurtig som referansetesten, men vesentlig billigere. CONRAS testen er et godt alternativ for de dyre, kommersielt tilgjengelige testene for resistensbestemmelse av M. tuberculosis. Testen er nylig anerkjent av WHO som en ny, ikke-kommersiell resistensbestemmelsetest for M. tuberculosis.

I studien er det også undersøkt for forekomst av resistens mot de viktigste anti-TB midlene vi har blant M. tuberculosis isolat fra Sør-Afrika og Myanmar (tidligere Burma). Resultatene viser at det er urovekkende høy forekomst av resistens, særlig blant isolat fra pasienter som er tidligere behandlet for TB. Resultatene viser et skrikende behov for hurtige og billige resistensbestemmelsestester for M. tuberculosis slik at behandlingen kan skreddersys hver enkelt pasient. I påvente av en mer effektiv vaksine mot TB, er det bare slik resistensutviklingen og spredningen av resistente M. tuberculosis isolater i verden kan begrenses.

Personalia:
Heidi Syre Carrière er oppvokst på Bømlo. Hun er utdannet bioingeniør ved Høyskolen i Bergen og lege ved Universitetet i Bergen (UiB). Samtidig med medisinstudiene begynte hun med forskningsarbeid på M. tuberculosis i Professor Harleen Grewal sin TB gruppe ved UiB. Arbeidet til to av de fem publikasjonene i avhandlingen er utført under studietiden. Arbeidet til de tre siste publikasjonene er utført i løpet av de to siste årene hvor hun har vært stipendiat ved UiB, finansiert av Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.04.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Mikrobiologiske og epidemiologiske utfordringer ved global overvåking av TBC og MDRTB."
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.04.2010, kl. 12:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Heidi Syre Carrière, tlf: 92 06 11 64, epost: heidi.syre@gades.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side