Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lagdelte bergarter i Rogaland som krystalliserte i et stort magmakammer

Federico Chiodoni   
Federico Chiodoni disputerer fredag 19. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ” Physical and Chemical Processes in the Bjerkreim-Sokndal Magma Chamber”.

Lava som strømmer ut fra vulkaner stiger vanligvis opp fra dype magmakammere, reservoarer fylt med bergartssmelter. Prosessene som finner sted i slike kammere er viktige siden de bestemmer hvordan vulkanske utbrudd foregår og hvordan smeltene endrer seg i sammensetning. Prosessene kan også lede til dannelsen av malmer av viktige metaller som krom, jern, titan, vanadium, platina, palladium og gull.

En fremgangsmåte for å avdekke prosesser som foregår i magmakammere er studie av lagdelte intrusjoner, dvs. størknede magmakammere som siden er avdekket på jordens overflate. Slike intrusjoner inneholder bergartsserier som er krystallisert som suksessive lag på gulvet av kammeret. Disse lagdelte seriene utgjør et opptak av tidvis endring i magmasammensetning og temperatur. Studier av lagdelte serier kan derfor belyse hvilke fysiske og kjemiske prosesser som har funnet sted under utviklingen av enkelte magmakammere.

Avhandlingen er et bidrag til en detaljert beskrivelse av den 7km tykke lagdelte serien i den ca. 930 millioner år gamle Bjerkreim-Sokndal intrusjonen, Norges største lagdelte intrusjon. Intrusjonen er en viktig del av Magma Geopark, for tiden under etablering i Rogaland. Avhandlingen presenterer et nytt geologisk kart over den sydlige delen av intrusjonen som er blottet omkring Hauge i Dalane, i Sokndal kommune, og rapporterer kjemiske analyser av mineralene som bygger opp de lagdelte bergarter. Resultatene av felt- og laboratoriearbeidet forteller at bergartene som utgjør den sydlige og øvre delen av intrusjonen ble dannet ved uavbrutt fraksjonell krystallisasjon i et kammer fylt med et sirkulerende magma med en uvanlig kjemisk sammensetning.

Avhandlingen rapporterer også et studium av ilmenittrike bergarter funnet i området omkring Tekse i den nordøstlige delen av Bjerkreim-Sokndal intrusjonen (mineralet ilmenitt er en viktig kilde til metallet titan). Resultatene indikerer at ilmenitt ble lokalt anriket ved fysisk sortering av krystaller i magma som strømmet ned langs en skrånende gulv nær kanten til magmakammeret etter en episode med innstrømning av nytt, varmere magma.

Personalia:
Federico Chiodoni ble født 20. desember 1973 i Verbania, Italia. Han tok mastergraden ved Pavia Universitet (Italia) i november 2000 etter et forskningsopphold ved Instituttet for geovitenskap, Universitetet i Bergen. Fra januar 2001 til juni 2005 han var lærer og geologisk konsulent i N. Italia. I juli 2005 reiste han tilbake til Norge som stipendiat i geovitenskap.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.03.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Crust forming processes in the Archean"
Sted: Auditorium 5, 3. etasje, Realfagbygget.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.03.2010, kl. 10:15, Auditorium 5, 3. etasje, Realfagbygget.

Kontaktpersoner:
Federico Chiodoni, tlf: 92 48 36 90, epost: federico.chiodoni@geo.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side