Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fiskehelse hos vietnamesisk oppdrettsfisk

Binh Thuy Dang   
Binh Thuy Dang disputerer tirsdag 25.mai 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen “Taxonomy and phylogeny of monogenea (Platyhelminthes) from Vietnamese grouper (Epinephelus spp. and Plectropomus leopardus)”.

Groupere er etterspurte og kostbare matfisk i Sørøst-Asia. Nedgang i de naturlige
bestandene har derfor ført til stor aktivitet rundt oppdrett av disse artene. Det store potensialet i grouperoppdrett bidrar allerede til den økonomiske utviklingen i Sørøst-Asia. Oppdrett i merder og dammer i Vietnam er økende, noe som videre har ført til økende problemer med fiskehelse, både sykdommer og parasitter. Haptormark, monogener, er en særlig viktig gruppe parasitter som fører til sykdom hos groupere i oppdrett. I og med at disse parasittene er svært små, er morfologiske studier svært krevende.

Avhandlingen er det første arbeidet som kombinerer morfologiske og genetiske studier av diversitet, slektskap og utvikling hos denne gruppen parasitter: Epinephelus spp. og Plectropomus leropardus. Nye arter er vitenskapelig beskrevet samt at en del tidligere dårlig kjente arter er rebeskrevet. Arbeidet har bidratt til ny informasjon om den geografiske utbredelsen av artene, samt nye data om vert/parasitt-interaksjoner. Resultatene fra de genetiske undersøkelsene kombinert med morfologiske data gir viktig bakgrunnsinformasjon for studier av slektskapsforhold og utviklingsmessige sammenhenger mellom de ulike artene av monogener, ikke bare på artsnivå, men også mellom slekter og familier innen denne gruppen. Resultatene forventes å ha stor betydning for epidemiologiske studier av fisk i oppdrett.

Personalia:
Binh Thuy Dang er født 22. februar 1969 i Tuyen Quang Province, i Nord Vietnam. Hun er ansatt ved Institute of Biological Technology and Environmental Research, University of Nha Trang, Vietnam. Dang har en mastergrad i marinbiologi fra 2001 fra Biologisk institutt, Aarhus Universitet, Danmark.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.05.2010, kl. 09:00, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormhølensgt 55

Kontaktpersoner:
Binh Thuy Dang, tlf. 94 15 29 40, epost: binh.dang@student.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side