Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Basiskunnskap for utvikling av medikamenter basert på protein kinase A

Khanh Kim Dao   
Cand. scient. Khanh Kim Dao disputerer fredag 16.april 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ’’Conformational Dynamics, Stability and Domain Communication in Regulatory Subunit of cAMP- dependent Protein Kinase. Effect of Cyclic Nucleotide Binding.’’

Fosforylering er en viktig modifikasjon av proteiner som er nødvendig for hormonvirkning, hukommelse og for normale cellers vekst. Ukontrollert proteinfosforylering kan imidlertid føre til sykdom, blant annet kreft. Den farmasøytiske industrien har investert store summer til forskning og utvikling for å finne medikamenter som kan gi bedre behandling av pasienter, basert på kontrollering av proteinfosforylering.

Protein kinase A er ett av de viktigste enzymene som øker fosforylering av celleproteiner. Det aktiveres av signalmolekylet syklisk AMP (cAMP), som også påvirker en helt annen signalvei i celler via det nyoppdagete genproduktet Epac. Avhandlingen viser at cAMP binder på forskjellig måte til protein kinase A og Epac, og gir detaljerte retningslinjer for hvilke kjemiske egenskaper forbindelser basert på cAMP må ha for å skille mellom disse proteinene. Slik kunnskap muliggjør design av nye verktøymolekyler for å skille mellom protein kinase A og Epac. Disse har separate roller i celleutvikling, metabolske prosesser, celledød og hjernefunksjoner, inkludert hukommelse.

Et annet viktig mål har vært å forklare hvordan en liten øking av cAMP i cellen fører til en betydelig aktivering av protein kinase A. Avanserte studier ved hjelp av kjernemagnetisk resonans viser at cAMP endrer protein kinase A sine egenskaper i en region som er av særlig betydning for aktiviteten. Denne regionen vil bli særlig viktig i fremtidig utvikling av substanser som påvirker aktiviteten av protein kinase A.

Personalia:
Khanh Kim Dao er oppvokst i Vietnam. Hun er utdannet Cand.scient. i biokjemi og Molekylærbiologi ved Institutt for Biomedisin, Universitet i Bergen i 2002. I 2004 begynte hun med forskningsarbeid på protein kinase A under veiledning av professor Aurora Martinez og professor Stein Ove Døskeland, begge ved Institutt for biomedisin, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.04.2010, kl. 14:00. Oppgitt emne: ¨Non-ATP-competitive protein kinase inhibitors as therapeutic drugs¨
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.04.2010, kl. 09:15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Khanh Kim Dao, tlf: 55 58 63 46, epost: Khanh.Dao@biomed.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side