Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utviklingen av langtrekkende genregulering i virveldyr genomer

Xianjun Dong   
Xianjun Dong disputerer mandag 29. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Evolutionary mechanisms of developmental long-range gene regulation in vertebrate genomes”

Arvestoffet til dyr inneholder all informasjon som trengs for å kontrollere dyrets normale utvikling (som fødsel, vekst og død) og sykdom (som kreft). Denne informasjonen er kodet inn i form av proteinkodende gener og ikke-kodende regulatoriske regioner som styrer når og hvor genene er uttrykt. Gener kan generere proteiner som fungerer som enzymer, celle signalisering eller struktur komponenter. Den nøyaktige produksjonen av spesifikke gener til bestemte stadier gjennom utviklingen av et dyr er avgjørende, og eventuelle avbrudd i genaktivitet kan føre til sykdommer som kreft eller dysfunksjonell organisme utvikling. Så de ikke-kodende regulatoriske regioner som inneholder instruksjoner for gen produksjon er viktige for å forstå utviklingen av organismer.

En av utfordringene i å studere de ikke-kodende regulatoriske elementer omfatter hvor og hvordan du skal se etter dem i genomet. Tidligere studier har funnet at mange ikke-kodende regioner er i stor grad konservert mellom arter fjernt i evolusjon, og de kan regulere gen som ligger langt borte fra dem i kromosomet. I noen tilfeller finnes det andre gener som ligger mellom dem, men ikke regulert av dem. Verktøy og strategier utviklet i dette arbeidet bidra til å studere mekanismer for genregulering og dens utvikling. Ved hjelp av sammenlignende genomforskning (sammenligning av genom sekvenser av ulike organismer), identifiserer denne studien et sett av regulatoriske elementer som er koblet i protein-kodende regioner. Dette krever en re-evaluering av sekvensebaserte metoder for å se etter langtrekkende regulatoriske elementer. I tillegg ble to nettbaserte verktøy utviklet for å lette studiet av utviklingen av genregulering mekanismer. Samlet viser avhandlingen hvordan de utviklede verktøy og deres anvendelse avslører en rekke tidligere ukjente aspekter av utviklingsmessige genregulering og dens virkning på utviklingen av virveldyr genomer selv.

Personalia:
Xianjun Dong, født i 1979, kommer fra Kina. Han fikk sin mastergrad i biomedisinsk Engineering i Southeast University, Kina. Siden han var nysgjerrig på biologiens verden og verden utenfor Kina, søkte han om doktorgrad i Dr. Boris Lenhard sin gruppe. Etter 4,5 år som PhD ved UiB, har han fått postdoc stilling ved UMASS, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.06.2010, kl. 11:15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gate 55

Kontaktpersoner:
Xianjun Dong, epost: xianjun.dong@bccs.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side