Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Parkinsons sykdom medfører ofte depresjon

Uwe Ehrt   
Uwe Ehrt disputerer 7. mai 2010, kl. 09.15 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Depression in Parkinson’s Disease.

Parkinsons sykdom er den nesthyppigste nevrodegenerative lidelsen, etter Alzheimers sykdom. Forløpet er kronisk og omtrent 1 % av befolkningen over 65 år, det vil si vel 6000 nordmenn er rammet. Tradisjonell oppfattes Parkinsons sykdom som bevegelsesforstyrrelse. Ide senere år har man forstått mer og mer at de ledsagende psykiatriske symptomer er vel så plagsomme for pasienten, og gjør at denne pasientgruppen er vanskelig å behandle. Depresjon er det hyppigste av disse psykiatriske symptomer.

I Ehrts avhandling ble flere aspekter ved depresjon og Parkinsons sykdom undersøkt. Undersøkelsen er basert på en stor pasientgruppe samlet i Rogaland. Det ble også inkludert pasienter fra andre europeiske land via internasjonale sammenarbeidsprosjekter.

Avhandlingen som bygger på seks artikler publisert i internasjonale fagtidsskrifter viser at opp til 40 % av Parkinsonpasientene har lett eller moderat depresjon. Videre fant Ehrt at depresjon ved Parkinsons sykdom ofte fremstår klinisk annerledes enn vanlig depresjon og dermed er vanskeligere å behandle.

Ehrt viste at også lettere symptomer kan ha betydning for pasientene. Han viste videre en sterk sammenheng mellom depresjon og smerter, noe som kan bety at adekvat smertebehandling også kan forbedre depresjon. Det ble funnet spesifikke biokjemiske forandringer i hjernen av deprimerte Parkinsonpasienter. Et annet viktig funn var at bestemte medisiner bidrar til mental, svikt eller til og med demens, og bør derfor unngås i så stor grad som mulig.

Personalia:
Uwe Ehrt, født 1969, ble utdannet som psykiater og psykoterapeut ved Martin-Luther universitetet i Halle/Tyskland. Han flyttet til Norge i 2002. Siden da har han jobbet som overlege ved Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssykehus, Alderspsykiatrisk seksjon.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.05.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Psykose ved nevrodegenerative sykdommer."
Sted: Aud. F308, 3. etasje, F-bygget, Psykiatrisk divisjon Stavanger Universitetssjukehus .

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2010, kl. 10:30, Aud. F308, 3. etasje, F-bygget, Psykiatrisk divisjon Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
uweehrt@broadpark.no, epost: uehr@sus.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side