Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye egenskaper avdekket for et protein involvert i humane kreftprosesser

Rune Henrik Evjenth   
Rune Henrik Evjenth disputerer fredag 19. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Enzymatic characterization of the human protein Nα-acetyltransferase Naa50p”.

Molekylærbiologiske undersøkelser som er gjort i ulike kreftvev, blant annet skjoldbruskkjertelkreft (cancer thyreoideae), har avdekket et overaktivert enzymkompleks kalt NatA. NatA er sammensatt av flere forskjellige proteiner og er ansvarlig for en spesifikk kjemisk endring, en såkalt N-alfa-acetylering, fremst på mange proteiner i cellen. Mer enn 70 prosent av alle proteiner i mennesket blir endret på denne måten.

Den forhøyede aktiviteten til NatA komplekset ser ut til å være avgjørende for overlevelse av kreftceller. Forsøk har vist at dersom enzymkomplekset fjernes fra kreftcellene, medfører det enten programmert celledød (apoptose) eller hemming av cellevekst. I tillegg til at proteiner ofte blir N-alfa-acetylert, kan også enkelte aminosyrer inne i proteinene bli tilsvarende modifisert. Dette kalles N-epsilon acetylering og skjer hovedsaklig i tilknytning til genregulering.

I dette studiet har et nytt medlem av det livsviktige NatA komplekset, kalt Naa50 blitt studert med hensyn til biokjemiske virkemekanismer. Spesielt har det vært en stor vitenskaplig interesse over at N-alfa-acetylering utføres av andre enzymer enn de enzymene som modifiserer inne i proteiner, noe som resulterer i helt forskjellige biologiske konsekvenser. Detaljerte analyser av virkningsmekanismen til det nye enzymet; Naa50, viser at Naa50 faktisk er et enzym som kan utføre både N-alfa-acetylering og N-epsilon acetylering. Naa50 er dermed et slags ”hybrid” enzym som aldri før er blitt beskrevet i mennesket eller i noen annen organisme. Funnene som er kommet fram i dette studiet endrer hypotesene man til nå har hatt om hvordan disse enzymene fungerer og gir grunnlag for en dypere forståelse av hvordan celler regulerer balansen mellom selvdestruksjon (apoptose), normal cellevekst og endring til å utvikle seg til en kreftcelle.

Personalia:
Rune Henrik Evjenth (f. 1977) er født og oppvokst i Saltdal (Nordland). Etter 4 år i Luftforsvaret begynte han i 2000 på bioingeniørutdanningen ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. I 2005 avsluttet han Mastergraden i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen og tok fatt på doktorgraden ved samme institutt. Han har vært veiledet av Professor Johan R. Lillehaug og Dr. Thomas Arnesen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.01.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Protein folding: mechanistic, energetic and methodological aspects.”
Sted: Seminarrom 439C1, Høyteknologisenteret i Bergen, 4. etasje, Thormøhlensgate 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.02.2010, kl. 10:15, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret i Bergen, 2. etasje, Thormøhlensgate 55.

Kontaktpersoner:
Rune Evjenth, tlf. 55 58 43 82, epost: rune.evjenth@mbi.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side