Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

4D Seismisk reservoarovervåking

Abul Fahimuddin   
Abul Fahimuddin disputerer 27. mai 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “4D Seismic History Matching Using the Ensemble Kalman Filter (EnKF): Possibilities and Challenges”

Seismisk reservoarovervåking skjer vanligvis ved å sammenligne resultatene av høypresisjons 3D-undersøkelser av seismisk refleksjon, utført i samme område med flere års mellomrom. Teknikken kalles 4D- eller ”time-lapse”-seismikk, hvor tid er den fjerde dimensjonen. 4D seismikkteknologi kan dermed brukes til å overvåke variasjoner som følge av produksjon og/eller injeksjon av væsker og gass med sikte på økt utvinning.

Arbeidsprosesser knyttet til integrering av slik informasjon i simuleringsmodeller, dvs. modeller som prognostiserer dynamisk reservoaroppførsel, er tradisjonelt kjent som ”historietilpasning". En viktig kilde til dynamisk informasjon om reservoaret er 4D seismiske data. Integrasjon på 4D seismiske data kalles ”4D seismisk historietilpasning”.

Fahimuddin forsker på en rekke metoder, blant annet EnKF-metoden (Ensemble Kalman filter) for historietilpasning. I arbeidet viser Fahimuddin hvordan man ved hjelp av EnKF og seismiske data kontinuerlig kan overvåkere reservoar, forbedre estimering av bergartsparametre, samt estimering av dynamiske variable som trykk og metning i reservoaret. EnKF-basert 4D seismisk historietilpasning er testet på flere reservoarmodeller, inkludert modeller basert på data fra Nordsjøen.

Personalia:
Abul Fahimuddin er født i Dhaka, Bangladesh. Han er utdannet som MSc. i computational sciences in engineering (CSE) ved Tecnische Universiteit Braunschweig, Tyskland. Doktorgradsarbeidet er utført ved Matematisk Institutt og Senter for Integrert Petroleumsforskning (CIPR), Universitetet i Bergen. I forbindelse med doktorgradsarbeidet har han hatt et forskningsopphold ved Statoil Forskningssenteret i Bergen. Før han begynte Doktorgraden, arbeidet han ved Institute om Scientific Computing, Braunschweig, Tyskland.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2010, kl. 13:00, Auditorium Pi, Karl Godskes hus, Johannes Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Abul Fahimuddin tlf: 45 46 70 07, epost: abul.fahimuddin@uni.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side