Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

En studie av Henrik Ibsens regibøker fra Bergen

Ellen Karoline Gjervan   
Ellen Karoline Gjervan disputerer fredag 10. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Creating Theatrical Space: A Study of Henrik Ibsen’s Production Books, Bergen 1852-1857».

Avhandlingen er en teaterhistorisk studie av Henrik Ibsens regibøker. Disse bøkene ble ført av Ibsen selv i hans periode som sceneinstruktør og inspisient ved Det norske Theater i Bergen på 1850-tallet. Dette er den første samlede studien som er gjort av disse regibøkene. På grunnlag av de 53 reginotatene som regibøkene inneholder fokuseres det i avhandlingen på Ibsens praksis angående etablering og bruk av scenerommet, samt på hvordan 1850-åras teaterkultur formet Ibsens romlige praksis så vel som hans notasjon av denne praksisen i regibøkene.

I avhandlingen påpekes det at teaterkulturen i Bergen, bl.a. med tanke på repertoar, spillestil og iscenesettelsespraksis, i stor grad var sammenfallende med den kontinentaleuropeiske teaterkulturen på 1850-tallet. Likeså argumenteres det for at reginotatenes notasjonsprinsipper var formet av denne teaterkulturen, som Ibsen var
en del av. Avhandlingen konkluderer med at Ibsens romlige praksis vedrørende bruk av skuespillerne på scenen varierer mellom stillstand og bevegelse, forgrunn og bakgrunn, sentrum og periferi av scenerommet – Ibsen planla en variert og dynamisk
bruk av scenen. Selv om Ibsen jobbet i et scenerom formet av barokkens idealer vedrørende scenedybde, scenemaskineri og dekorasjonsvesen, så brukte han
scenedybden, maskineriet og dekorasjonsvesenet med helt andre ambisjoner. Ibsen etablerte og brukte scenerommet hovedsakelig som et miljø hvori stykkets handling kunne utfolde seg. Ibsen etablerte eksotiske miljøer, nasjonalidylliske stemninger så vel som hjemlige lokaliteter. Avhandlingen konkluderer med at den romlige praksisen som dette resulterte i må forstås som en praksis typisk for 1850-tallets romantiske teaterkultur.

Personalia:
Ellen Karoline Gjervan er født og oppvokst i Trondheim. Hun har hovedfag i drama/teater fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), samt mastergrad (MA) i Theater History and Criticism fra Ohio University i USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.09.2010, kl. 09:30, Aud. B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Ellen Gjervan, tlf: 55582478, epost: en.gjervan@lle.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side