Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Molekylærbiologisk forskning på hjernesvulster

Dorota Goplen   
Dorota Goplen disputerer fredag den 15. januar 2010 for PhD-graden med avhandlingen ”Invasiveness, biological and therapeutic aspects in human glioblastoma”.

Glioblastoma multiforme (GBM) er den vanligste og mest aggressive typen hjernesvulst. Krefttypen kjennetegnes av at den invaderer hjernevevet, og dette gjør den vanskelig å behandle den. Glioblastomaceller kan finnes opp til flere centimeter fra selve hovedsvulsten, og det er derfor ikke mulig å operere bort alle kreftcellene. Vi trenger mer kunnskap om kreftcellenes kompliserte samspill med hverandre og med det friske vevet omkring, for å forstå hvordan svulsten invaderer hjernen. Hvis vi kan finne ut hvilke molekyler som styrer kreftcellenes invasjon, kan dette bidra til ny og målrettet behandling. Målsetningen med dette forskningsprosjektet har vært å identifisere proteiner som uttrykkes av invaderende gliomceller og som har betydning for invasjonsprosessen. Et av de identifiserte proteinene kalles protein disulfide isomerase (PDI). Det ble vist at stoffet Bacitracin, som hemmer PDI, også påvirker invasjonsprosessen. Et annet protein som uttrykkes av invaderende gliomceller er alphaB-crystallin (CRYAB). Undersøkelser av dette proteinet ved bruk av moderne teknologi, viste at det har stor betydning for gliomcellenes motstandsdyktighet mot behandling, en egenskap som også kjennetegner invaderende kreftceller.

Det er stort behov for å utvikle nye behandlingsmetoder av hjernesvulster. En slik metode hvor man bruker spesielt modifisert virus for målrettet destruksjon av kreftcellene ble testet. I doktorgradsavhandlingen beskrives effekten av modifisert Herpes simplex virus type 1 i en glioblastom modell. Viruset hemmer vekst av svulsten i forsøksdyr, men videre forskning er nødvendig for å kunne bruke denne metoden i behandling av pasienter.

Resultatene som er presentert i avhandlingen kan bidra til å øke forståelse av mekanismer bak hjernesvulsters invasjon i hjernevev og svulstcellenes behandlingsresistens, samt åpne for videre forskning på modifiserte virus i kreftbehandling.

Personalia:
Dorota Goplen er født i Polen. Hun ble uteksaminert som lege ved Universitetet i Krakow i 1991 og ble spesialist i onkologi i 2000. Hun er overlege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Gades institutt og Institutt for biomedisin ved Universitet i Bergen, der hun i tidsrommet fra 2002 til 2006 var stipendiat for Kreftforeningen og Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.01.2010, kl. 11:00. Oppgitt emne: "Nyere kreftterapi ved glioblastomer; med en biologisk vinkling"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.01.2010, kl. 11:00, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Dorota Goplen, tlf: 93 26 83 21, epost: dorota.goplen@biomed.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side