Universitetet i Bergen : Doktorgrader

 

Improvisasjon. Diminusjonspraksis fra 1350 til 1700

Jostein Gundersen   
Blokkfløytisten Jostein Gundersens prosjekt, under det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, ble godkjent 21.04.2010. Programmet er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgrads-programmer, og skal sikre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og føre fram til kompetanse som førsteamanuensis. Gundersen er den første kunststipendiaten ved UiB.

Prosjektet har bestått i kunstnerisk utforskning av en dokumentert praksis for improvisasjon av diminusjoner i polyfon musikk fra ca 1350 til ca 1700. Formålet har vært å utvikle kunnskap om og evnen til improvisasjon av diminusjoner i henhold til ulike historiske stiler.

Diminusjoner er en form for melodiske ornamenter som underdeler en gitt melodi i mindre noteverdier. Fra perioden 1350-1700 finnes det mange kilder som vitner om en utbredt praksis for improvisasjon av diminusjoner. Kildene dokumenterer et stort antall ulike stiler innenfor en lengre diminusjonstradisjon. Gundersen har spesialisert seg i tre stiler, knyttet til tre historiske dokumenter: Manuskriptet Codex Faenza (ca1420), og instrumentalskolene Opera Intitulata Fontegara (1535), og The Division-Viol (1559).

I løpet av stipendperioden utviklet Gundersen konsertprogrammer som gav rom for improvisasjon av diminusjoner. Som formidlingskanal opprettet han ensemblet Currentes. Ensemblet utforsket bruk av diminisjoner i ulike stiler og i ulike sammenhenger, og er nå et av få ensembler som har improvisasjon som en integrert del av alle sine programmer. Med sin bruk av diminusjoner i polyfont repertoar, bidrar Gundersen og hans ensemble til nye uttrykksformer i fremføring av musikk fra middelalder til tidlig barokk.

Gundersen dokumenterte sitt kunstneriske prosjekt med en konsert i Håkonshallen 28. april 2009, samt en demo-CD og to tekster med kritiske refleksjoner. Deler av materialet kan lastes ned fra www.currentes.com. Prosjektet ble forsvart med en disputas 24.06.2009

Personalia:
Jostein Gundersen er født i 1977, og studerte blokkfløyte ved Griegakademiet i Bergen fra 1996, senere også ved Hochschule für Musik und Theater i Hamburg. Fra 2005-2009 var han kunststipendiat ved Griegakademiet - Institutt for musikk, hvor han nå er engasjert som timelærer i ulike instrumental- og teorifag.

Tidspunkt for godkjenning:
21.04.2010

Kontaktpersoner:
Jostein Gundersen, epost: jostein.gundersen@grieg.uib.no


Offisiell side