Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Funn av langtlevende celler ved Sjögrens syndrom

Ewa Alicja Szyszko Hovden   

Ewa A. Szyszko Hovden disputerer 17. desember 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Characterisation of long-lived plasma cells in primary Sjögren’s syndrome - Studies in humans and a murine model”.

Sjögrens syndrom er en revmatisk sykdom som rammer ca 0,5 % av befolkningen, først og fremst kvinner i voksen alder. Men det antas at sykdommen er underrapportert, mye ettersom personene som rammes ikke har spesifikke symptomer for akkurat denne sykdommen. Sjögrens syndrom kjennetegnes av betennelse i spytt- og tårekjertler, og dermed nedsatt sekresjon i kjertlene, hvilket igjen fører til munntørrhet og tørre øyne.

Det er påvist at personer med Sjögrens syndrom har et høyt nivå av antistoffer mot kroppens egne proteiner (autoantistoffer), i likhet med personer med andre revmatiske lidelser. Interessant nok kan disse autoantistoffene påvises hos personer med Sjögrens syndrom, selv etter behandling med immunhemmende medikamenter, hvilket indikerer at de antistoffproduserende cellene (plasmacellene) er resistente mot vanlig behandling.

Oppdagelsen av de såkalte langtlevende plasmaceller, har delvis forklart dette fenomenet, men det er lite kjent hvilken rolle disse cellene spiller i utviklingen av Sjögrens syndrom.

I avhandlingen ble plasmacellenes evne til å overleve undersøkt i blod og spyttkjertler hos personer med Sjögrens syndrom. Funnene viste at personer med Sjögrens syndrom hadde høyere antall plasmaceller enn både personer med andre typer revmatiske sykdommer og friske personer. Det var også påfallende at plasmaceller fra personer med Sjögrens syndrom var forskjellige fra plasmaceller hos friske personer.

I tillegg ble det vist at spyttkjertelvevet hos personer med Sjögrens syndrom hadde spesifikke proteiner som kan påvirke levetiden til plasmaceller og dermed bidra til å opprettholde betennelsen i spyttkjertlene. Funnene øker forståelsen av sykdomsmekanismer ved Sjögrens syndrom, og på lengre sikt kan dette bidra til mer målrettet behandling for dem som rammes av sykdommen.

Personalia:
Ewa Alicja Szyszko Hovden, født og oppvokst i Warszawa, er utdannet master i molekylærbiologi ved Universitet i Bergen i 2005. Doktorgraden ble utført ved Seksjon for Patologi og ved Bergen Research School in Inflammation (BRSI), Broegelmann Forskningslaboratorium, Gades Institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.12.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Pro and cons of long-lived plasma cells in humoral immunity and autoimmunity"
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2010, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Ewa A. Szyszko Hovden, epost: ewa.szyszko@gades.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side