Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Programmer som kan forenkle jobben til programmerere

Dag Hovland   

Dag Hovland disputerer torsdag 16. desember 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Feasible Algorithms for Semantics – Employing Automata and Inference Systems».

I avhandlingen beskriver Hovland tre nye metoder, eller algoritmer, som kan lette jobben for programmerere i en del situasjoner. To av algoritmene behandler viktige spørsmål om såkalte regulære uttrykk, som blant annet brukes i dokumentformatet XML og i forbindelse med søk i tekst. Den siste algoritmen analyserer forenklede modeller av store programmer for å finne ut om en del vanlige feil kan forekomme når man kjører programmet.

Regulære uttrykk var et stort forskningsfelt på 50- og 60-tallet. De oppstod opprinnelig som en beskrivelse av enkle modeller for systemer av nerveceller, men siden 80-tallet har regulære uttrykk fått mange anvendelsesområder i tekstsøk og dokumentbehandling. Avanserte brukere vil kanskje kjenne til «*» som kan brukes på kommandolinjen for å gjenkjenne vilkårlig tekst. Denne stjernen er inspirert av stjernen som brukes i regulære uttrykk for å beskrive repetisjon. De regulære uttrykkene som brukes i tekstbehandling og tekstsøk bruker ofte en del utvidelser som gjør at kjente egenskaper ved og metoder for vanlige regulære uttrykk ikke lenger er gyldige. To av de viktigste problemene er medlemskap og inklusjon. Avhandlingen behandler en ny metode for å avgjøre inklusjon for vanlige regulære uttrykk, og en metode for å avgjøre medlemskap for en utvidelse av regulære uttrykk som brukes mye i tekstsøk.

I den siste delen av avhandlingen beskriver Hovland en metode som skal kunne hjelpe til i komponentbasert programmering. Omtrent alle programmer som lages er avhengige av deler fra andre programmer. Vanligvis har ikke programmererne full kontroll med hva som foregår inni de andre delene (komponentene) som brukes. Derfor er det vanskelig, men også viktig å finne ut hvor mye ressurser det ferdige programmet bruker, for eksempel hvor mye minne programmet krever. Metoden som er beskrevet i avhandlingen bruker en abstrakt beskrivelse av komponentsammensettingen til å regne ut hvor mye programmet maksimalt vil bruke av spesifiserte ressurser.

Personalia:
Dag Hovland, født 1977, har tatt master i informatikk ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.11.2010, kl. 12.15. Oppgitt emne: ”Monads in functional programming”
Sted: Rom 2143, Høyteknologisenteret

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.2010, kl. 10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gate 55

Kontaktpersoner:
Dag Hovland, tlf. 970 46 378, epost: dag.hovland@uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side