Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Psykisk helse og søvn hos barn med kronisk sykdom

Mari Hysing   
Mari Hysing disputerer tirsdag 11. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Mental health in children with chronic illness”

Avhandlingen er basert på data fra Barn i Bergen studien, en stor undersøkelse som har fulgt og kartlagt psykisk helse hos barn fra de var mellom 7 og 9 år. I underkant av en tiendedel av barna hadde en kronisk sykdom eller funksjonshemming.

Resultatene fra avhandlingen viste at de fleste barn med kronisk sykdom hadde god psykisk helse, men at det likevel var flere barn som hadde psykiske vansker i denne gruppen enn det som var tilfelle hos deres jevnaldrende. Psykiske vansker forekom spesielt ofte hos barn med nevrologiske tilstander, der barna særlig strevde med vennerelasjoner og viste symptomer på hyperaktivitet og uoppmerksomhet. Hos barna med astma var hyperaktivitet og uoppmerksomhet, i tillegg til emosjonelle problemer, den hyppigst rapporterte psykiske vansken. Barn med kronisk sykdom hadde også større innsovningsvansker og flere nattlige oppvåkninger enn sine jevnaldrende. Søvnvanskene var relatert til psykiske helse, og i særlig grad emosjonelle vansker.

Resultatene fra doktorgraden bekrefter behovet for at helsepersonell er oppmerksom på psykisk helse og søvn i møte med barn med kronisk sykdom. Et enkelt kartleggingsinstrument av psykisk helse viste gode egenskaper til å fange opp psykiske vansker i denne gruppen, og kan derfor være et nyttig verktøy for helsepersonell.

Personalia:
Mari Hysing (f. 1976) er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2003. Hun har siden 2004 vært ansatt på Dobbeltkompetanseprosjektet, som er et nasjonalt rekrutteringsprogram for å oppnå både spesialistkompetanse og doktorgrad. Doktorgradstipendiatet har vært tilknyttet Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, Det psykologisk fakultet, med professor Astri J. Lundervold som hovedveileder og dr.med. Irene Elgen som biveileder. Barn i Bergen Studien utgår fra RBUP og Uni Helse. Mari Hysing spesialiserer seg i klinisk nevropsykologi og har jobbet ved Barneklinikken og Rehabiliteringsklinikken, Helse Bergen i den kliniske delen av Dobbeltkompetanseprosjektet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.05.2010, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Sleep Difficulties and Mental Health Problems in Children with Chronic Physical Illnesses: Implications for Targeted Interventions?"
Sted: Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.05.2010, kl. 10:15, Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Kontaktpersoner:
Mari Hysing, tlf. 99 39 05 57, epost: Mari.Hysing@psybp.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side