Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Effekter av laserbehandling på idrettsutøveres muskulatur

M. sc. Ernesto Cesar Pinto Leal Junior disputerer fredag 9. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Infrared low-level laser therapy in skeletal muscle fatigue. Effects on physical performance and biochemical markers”.

Ulike intervensjoner har vært prøvd for å forsøke å utsette trøtthetsutvikling og forbedre restitusjonen av skjelettmuskulatur etter tungt muskelarbeid. Dette inkluderer kuldebehandling, massasje og strømbehandling, restitusjonstrening, kosttilskudd og betennelsesdempende medisiner.

Lavenergi laserbehandling har ikke tidligere vært brukt til dette, selv om betennelsesdempende effekter har vært observert i andre sammenhenger.
Avhandlingen undersøker om infrarød lavenergi laserbehandling kan ha en beskyttende effekt mot belastningsrelaterte muskelskader og utsette utviklingen av muskulær trøtthet. Den består av fire studier, en dyrestudie og tre randomiserte kontrollerte studier med profesjonelle volleyball og fotballspillere. I førstnevnte studie bruker en elektrisk strøm for å gi muskelsammentrekninger, mens de øvrige studiene på idrettsutøvere bruker henholdsvis tester med maksimal kortvarig belastning på ergometersykkel og maksimalt antall bøy i albuen med minst 75 % av maksimal belastning.

Avhandlingen målte effekten av laserbehandling gitt før belastningstestene på muskelarbeid, og på blodprøver av laktatutvikling, kreatinfosfat og hurtigsenkning (c-reaktiv protein). Variasjoner i dosering og stråleflate viste seg å spille inn på resultatene, mens bølgelengden så ut til å være av underordnet betydning. Ved enkle øvelser som albubøy viste det seg at når laserbehandlingen ble gitt over det meste av den aktive muskelbuken, så økte gjennomsnittlig muskelarbeid noe samtidig som blodprøver av laktatutvikling og frigjøring av biokjemiske markører på betennelse og muskelskade ble signifikant redusert. Avhandlingen konkluderer med at infrarød lavenergi laserbehandling synes å ha en viss beskyttende effekt når hard belastning utløser oksygenmangel i skjelettmuskulatur.

Personalia:
Ernesto Cesar Pinto Leal Junior er fysioterapeut med mastergrad fra Vale do Paraiba-universitetet i Brasil. Hans kliniske praksis har fokusert på behandling og forebygging av idrettsskader.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.04.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: “What are possible mechanisms behind muscle fatigue in normal exercise and how can LLLT possibly affect the development of fatigue during exercise and the recovery from fatigue after exercise?”
Sted: Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.04.2010, kl. 10:15, Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Ernesto Cesar Pinto Leal Junior, epost: ernesto.junior@isf.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side