Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Særtrekk ved alvorlige streptokokkinfeksjoner

Bård Reiakvam Kittang   

Bård Reiakvam Kittang disputerer fredag den 17.12.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Group A, C and G streptococcal infections in western Norway: virulence gene characteristics and clinical features”.

Gruppe A-, C- og G-streptokokker er bakterier med et nært genetisk slektskap. Gruppe A- streptokokker er beryktet for sin evne til å forårsake et vidt spekter av sykdom hos mennesker, fra vanlig halsbetennelse til sjeldne tilstander som alvorlig blodforgiftning og såkalt ”kjøttetende” bløtvevsinfeksjon. Gruppe C- og G-streptokokker har tradisjonelt vært oppfattet som lite sykdomsfremkallende. Det er derfor atskillig mindre kunnskap om kliniske og molekylærbiologiske særtrekk ved disse bakteriene enn ved gruppe A-streptokokker.

I avhandlingen viser Kittang at gruppe C- og G-streptokokker forårsaket nesten like mange tilfeller av alvorlig sykdom som gruppe A-streptokokker i Hordaland i løpet av studieperioden. En betydelig andel av pasientene hadde alvorlig blodforgiftning, og livstruende bløtvevsinfeksjoner forekom hyppigere enn i andre vestlige land. Selv om bakterieisolater med enkelte genetiske særtrekk var assosierte med spesielt hissige infeksjoner, var det likevel et stort genetisk mangfold blant både gruppe A-, C- og G- streptokokker. Det ble funnet betydelig variasjon i forekomsten og sammensetningen av enkelte bakteriegener, og tegn som tyder på utveksling av genetisk materiale mellom gruppe A- og G-streptokokker.

Alvorlig gruppe A-streptokokksykdom er i Norge meldepliktig til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Med bakgrunn i denne avhandlingen vil det også være av interesse å følge alvorlige infeksjoner forårsaket av gruppe C- og G-streptokokker på nasjonalt nivå i Norge, samt å forske videre på årsaker til den høye forekomsten av omfattende bløtvevsinfeksjoner i Hordaland.

Personalia:
Bård Reiakvam Kittang er oppvokst i Åsane, og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1997. Han har jobbet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland Universitetssjukehus, og er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Han har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen siden 2008.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: Global byrde av streptokokkinfeksjoner, alvorlige komplikasjoner og vaksineutvikling
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2010, kl. 12:15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Bård Reiakvam Kittang
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side