Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Når nesen er tett

Thomas Kjærgaard   

Thomas Kjærgaard disputerer onsdag 15. desember 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Structural, functional, and subjective characteristics of the nasal airway -with special reference to nasal obstruction and cigarette smoking”

Nesen er vår mest anvendte pustevei, kardinalorgan for luktesansen og viktig for optimal lungefunksjon. Og nettopp nesen er i fokus når Thomas Kjærgaard onsdag 15. desember disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Med utgangspunkt i 5 artikler publisert i internasjonale tidsskrifter, presenteres ny viten om nesens innvendige struktur og funksjon i relasjon til nesetetthet og røyking.

Forskergruppen rundt Thomas Kjærgaard har identifisert faktorer som er av betydning for subjektiv nesetetthet, og utviklet en ny metode for karakterisering av slimhinnehevelse i nesekavitetene. I tillegg til en mer nyansert forståelse av de komplekse relasjonene mellom symptomer og funn, muliggjør forskningen forbedret diagnostikk av sykdomstilstander i nesen, noe som igjen vil sikre pasientene en bedre behandling.

Forskningsresultatene viser også at røyking er assosiert med dårlig nese- og bihulerelatert helse samt søvnforstyrrelser, noe som ofte forverres desto mer man røyker. Dessuten har gruppen demonstrert, at røykere har trangere forhold og dårligere luftpassasje i nesekavitetene, og at nesens slimhinner er stivere enn hos ikke-røykere. Med disse oppsiktsvekkende funnene settes det fokus på de helseskadelige effektene av røyking i et øvre luftveisperspektiv. Forskningen kan få betydning for helseforebyggende tiltak i relasjon til røyking, og prege fremtidig diagnostikk og behandling av røykere med kroniske nese- og bihuleplager.

Forskningen har utgangspunkt i avanserte analyser av nesens innvendige struktur og funksjon samt registrering av sentrale øvre luftveissymptomer hos mer enn 2500 pasienter undersøkt ved øre-nese-hals-avdelingen, Sørlandet Sykehus HF Kristiansand.

Personalia:
Thomas Kjærgaard (f. 1976) avla medisinsk embetseksamen ved Aarhus Universitet, Danmark, i 2003. Han er utdannet øre-nese-hals-spesiallege ved Sørlandet Sykehus HF Kristiansand og Haukeland Universitetssykehus, Bergen, og er nå ansatt ved Aarhus Universitetshospital, Danmark. Doktorgradsarbeidet utgår fra Sørlandet Sykehus og Institutt for kirurgiske fag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Hovedveileder: Sverre Steinsvåg, professor, dr. med, Sørlandet Sykehus/Haukeland Universitetssykehus. Medveileder: Jan Olofsson, professor, dr. med, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.12.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Endoscopic approach of anterior skull base defects”
Sted: Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2010, kl. 10:15, Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Thomas Kjærgaard, tlf: +45 31 50 60 29, epost: kjaergaard.t@gmail.com
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side