Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny metode for tidlig indikasjon på sykdom

Tarja Annikki Rajalahti Kvalheim   
Foto: Anne Sidsel Herdlevær

Tarja Annikki Rajalahti Kvalheim disputerer torsdag 28. oktober 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Mass spectral profiling and multivariate analysis for detection of biomarker signatures. Application to multiple sclerosis.”

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, uhelbredelig sykdom i sentralnervesystemet som oftest rammer unge mennesker. MS fører ofte til tidlig invaliditet, med store konsekvenser for individ og samfunn. Det er vanskelig å finne ut om en pasient har MS. Det finnes ingen sykdomsmarkører som kan brukes til sikker diagnostikk.

Diagnosen bygger på en totalvurdering av sykehistorie og kliniske og parakliniske funn. Det er derfor et stort behov for å kunne identifisere markører til bruk ved tidlig og presis diagnostikk. I dette arbeidet er ny metode utviklet for å finne slike markører. Metoden er basert på spektral profilering av kroppsvæskeprøver og multivariat dataanalyse. Metoden er demonstrert for ryggmargsvæskeprøver fra MS pasienter.

Antakelsen er at allerede i tidlig fase av sykdomsutvikling, kan forandringer i kroppsvæsker reflektere patologiske forandringer innen et organ. Disse forandringene kan være små og vanskelig å identifisere. Ved hjelp av massespektrometri kan hele profiler av proteiner i prøver fra kroppsvæsker bli målt, og dette instrumentet utprøves nå for diagnostikk i medisinske laboratorier over hele verden. Massespektrometri produserer mye data siden hver prøve beskrives med spektrum av flere tusen variabler. Å finne de proteinene som endres kan sammenlignes med å leite etter en nål i en høystakk.

I dette arbeidet er nye dataanalytiske verktøy utviklet for å finne de forandringene i de massespektrale profilene og plukke ut proteiner som kan brukes som markører. Studien viser at det er mulig å skille pasienter med MS fra andre nevrologiske sykdommer og friske kontroller basert på proteinprofiler i ryggmargsvæske og multivariat analyse.

Arbeidet utgår fra Institutt for klinisk medisin, UiB og er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (Extra-midler) og Nasjonalt kompetansesenter for MS, Haukeland Universitetssykehus.

Personalia:
Tarja Annikki Rajalahti Kvalheim (f. 1966) er oppvokst i Finland. Hun har mastergrad i kjemiteknikk (sivilingeniør) fra Det Tekniske Universitetet i Helsinki (1995). Hun flyttet til Gaular i Norge 2002. Hun har jobbet med kjemisk og multivariat analyse i akademia og industri 1995-2006. I stipendperioden 2006-2010 har hun vært ansatt ved Helse Bergen / Nasjonalt kompetansesenter for MS. Kvalheim er for tiden ansatt i et engasjement som amanuensis ved Kjemisk institutt, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.10.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: Mass-spectrometry based clinical metabolomics.
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.10.2010, kl. 11:30, Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Tarja Kvalheim, tlf. 55 58 33 66 / 915 75 521, epost: tarja.rajalahti@kj.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side