Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bedre diagnostikk ved hjertesykdom

Mai Tone Lønnebakken   
Mai Tone Lønnebakken disputerer fredag 15.10.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Contrast Echocardiography in Coronary Artery Disease”.

Angina pektoris og hjerteinfarkt er sykdommer som skyldes redusert blodtilførsel til hjertet på grunn av innsnevringer i hjertets pulsårer. Dette kan behandles med medisiner, utblokking av den trange pulsåren eller bypass-operasjon. Hjerteultralyd brukes for å utrede pasienter med mistanke om innsnevringer i hjertets pulsårer, men undersøkelsen kan kun påvise nedsatt hjertefunksjon som følge av betydelig nedsatt blodtilførsel til hjertet. Det er derfor behov for bedre undersøkelsesmetoder for å påvise reduksjon i blodtilførselen til hjertet og for å vurdere effekten av behandling.

Hjerteultralyd med kontrast, kontrast-ultralyd, er en ny undersøkelsesmetode for å påvise angina pektoris og hjerteinfarkt der man direkte kan vurdere blodtilførselen til hjertemuskelen og beregne blodmengde og blodstrømshastighet. I dette forskningsprosjektet ble blodtilførselen til hjertet undersøkt med kontrast-ultralyd hos 37 pasienter med angina pektoris, 33 pasienter før og 9 måneder etter utblokking av en trang pulsåre og hos 110 pasienter med hjerteinfarkt. Vi fant at kontrast-ultralyd var bedre til å påvise utbredelse og alvorlighetsgrad av forsnevringer i hjertets pulsårer enn hjerteultralyd uten kontrast.

Kontrast-ultralyd kunne også brukes til å påvise om utblokkingen av en trang pulsåre var vellykket og til å påvise tilbakefall eller forverring av sykdom etter behandling. I tillegg var kontrast-ultralyd bedre til å identifisere hjerteinfarktpasienter med alvorlig sykdom i hjertets pulsårer og som derfor trenger rask behandling. Kontrast-ultralyd undersøkelsen hadde heller ingen alvorlige bivirkninger i noen av pasientgruppene.

Oppsummert viser avhandlingen at bruk av kontrast-ultralyd bedrer diagnostikk og oppfølging etter behandling både hos pasienter med angina pektoris og ved hjerteinfarkt.

Personalia:
Mai Tone Lønnebakken er fra Tysse i Samnanger. Hun ble utdannet cand.med. ved Universitetet i Bergen i 1993. Hun er spesialist i indremedisin (2001) og hjertesykdommer (2004). Hun har utført forskningsprosjektet som ph.d.-stipendiat ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen fra 2007. Hun arbeider nå som overlege ved Enhet for noninvasiv billeddiagnostikk, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.10.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: Ultrasound contrast agents and its role in molecular imaging and future ultrasound-directed therapy.
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.10.2010, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Mai Tone Lønnebakken, tlf. 975 99 379, epost: Mai.Lonnebakken@med.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side