Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mot mer effektivt nettverkssøk

Rodica G. Mihai   
Rodica G. Mihai disputerer mandag 15. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Games on graphs: searching and online coloring"

I dagens samfunn har datanettverk blitt en integrert del av vår hverdag. Det kan være for eksempel internett tilgang hjemme, nettverk for mobiltelefon eller betalingsterminaler i butikker. Uheldigvis medfører alle datanettverkene også at virusprogram og annen ondsinnet kode lett kan spre seg mellom ulike maskiner. Det er derfor viktig at alle brukere i et nettverk holder sin egen maskin ren for virus gjennom å regelmessig kjøre et antivirusprogram. På den måten kan man forhindre tap av data og sikre fortsatt tilgang til både maskinen og nettverket.

Dersom noen brukere i nettverket unnlater å vedlikeholde sin egen maskin hjelper det ikke om man selv renser sin egen maskin. Så lenge det fremdeles finnes infiserte maskiner i nettverket risikerer man at virus igjen kan spre seg. Det er derfor ønskelig å frita brukeren for selv å kjøre antivirusprogram og heller bruke automatiske renseprogram, såkalte agenter, som beveger seg rundt i nettverket og sørger for å holde det rent for virus. Men akkurat som et virkelig virus endrer også datavirus seg over tid. De som lager datavirus gjør hva de kan for å unngå at disse skal bli oppdaget og fjernet, blant annet gjennom å legge inn programkoder i virusprogrammene slik at de kan kjenne igjen og unngå agentprogrammene samtidig som de forsøker å spre seg til så mange datamaskiner som mulig.

Målet med doktoravhandlingen til Mihai har vært å utvikle metoder som søker etter og nøytraliserer datavirus raskest mulig og ved å bruke så lite ressurser som mulig. Å begrense ressursbruken er viktig fordi et stort overvåkingsapparat vil ta kommunikasjons-, beregnings- og lagringskapasitet fra systemet det er satt til å beskytte og dermed redusere ytelsen til dette.

Personalia:
Rodica G. Mihai er født i 1980 og oppvokst i Curtea de Arges, Romania. Hun er utdannet fra “Universitatea Transilvania Brasov” i Brasov, i 2004. Siden 2006 har hun jobbet med doktorgraden ved Institutt for Informatikk, Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.03.2010, kl. 09:00, Store auditorium, VilVite, Thormøhlensgate 51.

Kontaktpersoner:
Rodica G. Mihai, tlf: 55 58 43 50, epost: rodica@ii.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side