Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Filamin A: En nøkkel for hvite blodlegemers vandring?

Laura Minsaas   
Laura Minsaas disputerer fredag 27.08.2010 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”A Study of G Protein Pathways: Internalization and Degradation”.

Kjemokiner er små signalmolekyler som er viktige for aktivering og vandring av hvite blodlegemer til betennelsesområder i flere inflammatoriske sykdommer. Kjemokinreseptorer på overflaten av de hvite blodlegemene binder disse kjemokinene og videresender informasjon innover i cellen, noe som fører til uttrykk av viktige proteiner og forandring av cellenes fasong, slik at de kan vandre fra blodbanen og inn i betente vev. For å forhindre ukontrollert stimulering av cellene kan reseptorene internaliseres og ved behov kan flere reseptorer sendes til cellens overflate for å binde nye signalmolekyler. Økt forståelse for hvordan uttrykket av disse reseptorene på overflaten av hvite blodlegemer reguleres, er et viktig steg på veien for å utvikle nye mål for medisiner.

I denne avhandlingen har Laura Minsaas sett på hvordan uttrykket til kjemokinreseptoren CCR2B blir regulert. Ved feilregulering kan CCR2B gi opphav til en rekke kliniske sykdommer som multippel sklerose (MS), åreforkalkning og leddgikt. Hovedfunnet fra doktorgradsarbeidet er at effektiv internalisering av CCR2B er avhengig av bindingen til filamin A, et aktinfiber-kryssbindende protein som styrer cellevandring og som er nødvendig for normal fosterutvikling. Avhandlingen viser at blokkering av filamin A forhindrer hvite blodlegemer som uttrykker CCR2B i å vandre. For å kunne følge internaliseringsprosessen til CCR2B i mer detalj, har også et fluorescerende filamin A protein blitt utviklet.

I tillegg til internaliseringen av overflatereseptorer er også nedbrytningen av proteiner et viktig ledd i reguleringen av signalveiene i cellen. Gq proteiner, som blant annet binder til kjemokinreseptoren CCR2B, fungerer som molekylære brytere og kontrollerer viktige biologiske prosesser slik som cellevekst og celledeling. Funn fra avhandlingen viser at Gq proteiner blir relativt hurtig nedbrutt og at denne nedbrytningen foregår inne i et stort proteinkompleks som kalles proteasomet.

Personalia:
Laura Minsaas er født i 1980 og oppvokst i Stavanger. Hun avla Cand. Scient.-graden i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2004 og arbeidet deretter som forsker i firmaet UniTargetingResearch AS. Hun har siden 2005 vært ansatt som forskningsassistent og deretter stipendiat ved Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.08.2010, kl. 11:00, Auditorium 1, BBB, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Laura Minsaas, tlf: 55586792, epost: laura.minsaas@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side