Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hormonell regulering av appetitt og energilikevekt i Atlantisk laks

Anne-Grethe Gamst Moen   
Anne-Grethe Gamst Moen disputerer 25. juni 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Hormonal and Neuropeptide Mechanisms of Appetite Control in Atlantic Salmon".

Kontroll av appetitt involverer et stort antall appetittregulerende faktorer i hjernen, som også er nøkkelfaktorer i fordøyelsen. Hjernen mottar både kort- (appetitt) og lang-tids (energibalanse) hormonelle signaler fra kroppsvev og produserer som et resultat små signalproteiner (neuropeptider) som vil enten stimulere (oreksigenisk) eller begrense (anoreksigenisk) appetitt og matinntak.

I avhandlingen undersøkes flere ulike hormoner og neuropeptider, som hos pattedyr er kjente signalmolekyler til de deler av hjernen som er involvert i reguleringen av appetitt og energibalanse. Avhandlingen viser at disse hormonene og neuropeptidene også finnes hos Atlantisk laks, og er påvirket av kort-tid men ikke lang-tids reduksjoner i mat tilgjengelighet. For å videre forstå denne reguleringen administrerte vi eksternt leptin, som er kjent for å påvirke appetitt og energilikevekt i pattedyr og så videre på hvordan disse påvirket andre neuropeptider i hjernen. Resultatene viste at eksternt administrert leptin kan ha en anorektisk effekt på fôr inntak og med påfølgende vekst reduksjon i Atlantisk laks.

Mekanismene involvert i denne prosessen er etablert allerede tidlig i utviklingen i embryo og larve, og viser store likheter med mekanismer kjent fra pattedyr. På grunnlag av dette er det for første gang mulig å foreslå en modell for appetitt utviklingen i Atlantisk laks.

I doktorgradsarbeidet er det identifisert flere hormoner og neuropeptider som virker i hjernen til laks og vil være til stor hjelp i å prøve å forstå reguleringen av appetitt og energibalanse i Atlantisk laks. Denne typen forskning har relevans til en rekke kjente problemer i akvakultur, knyttet til ønske om bedre vekst og appetitt ved startfôring, råvare problematikk, tidlig kjønnsmodning, energifordeling og fedme.

Personalia:
Anne-Grethe Gamst Moen er født på Senja i 1978 og fullførte i 2002 Fiskerikandidat utdanningen ved Fiskerihøyskolen i Tromsø. Siden mai 2006 har hun arbeidet med doktorgraden ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.06.2010, kl. 10:15, VilVite, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen.

Kontaktpersoner:
Anne-Grethe Gamst Moen, tlf: 97 65 27 25, epost: anne-grethe.moen@bio.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side