Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ezra Pounds ‘virvelvindpoesi’

Heidi Silje Moen   
Heidi Silje Moen disputerer fredag 14. mai 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Continuities and Discontinuities and the Resistance to Closure: Vortices in Ezra Pound’s Imitations, Imagisms, and The Cantos’ Ends and Beginnings.”

20. juni 1914 ble Blast publisert – Wyndham Lewis’ ”magentafargede,” revolusjonære manifest dedikert til en ny type retning innen kunsten: ”Vortisisme.” Blant bidragsyterne var skulptører (Jacob Epstein, Henri Gaudier-Brzeska), kunstmalere (Edward Wadsworth, Wyndham Lewis), romanforfattere (Lewis, Ford Madox Hueffer) og den Amerikanske dikteren, kritikeren, oversetteren og forskeren Ezra Loomis Pound (1885-1972).

Avhandlingen tar utgangspunkt i begrepet ”vortisisme” og tilnærmer seg spesielle dikt i Ezra Pounds diktning som litterære ”vortices.” Et dikt som ”vortex” blir beskrevet som ”en virvlende masse, en syklon, en virvelvind.” Avhandlingen argumenterer for at lesningen av slike dikt gjenspeiler en opplevelse av poesi som en virvelvind av forskjellige elementer, noe som igjen inviterer til tolkningsmessig pluralitet. Ideer relatert til om et bilde uttrykker mening eller motsetter seg tolkning; om et dikt uttrykker følelse eller om det er en strukturell sammensetning av verbale og rytmiske elementer; om en imitasjon eller oversettelse kan bli kalt original eller uoriginal blir diskutert snarere enn besvart i avhandlingen. Det viktige, argumenterer avhandlingen for, er at slike ideer blir satt i spill når en tilnærmer seg diktet som et samlingssted som ideer flyr ”gjennom, inn i, og ut fra.”

Gjennom en poststrukturalistisk tilnærming argumenterer avhandlingen for å aktivere et tilnærmingsmessig ”hukommelsestap” – som i denne sammenhengen betyr å glemme at Pound har blitt sående som en slags urokkelige bauta, en synekdokisk figur for den type modernisme som er blitt assosiert med det autoritære og det elitistiske – for å gjenlese og re-evaluere dikt på deres egne komplekse premisser.

Personalia:
Heidi Silje Moen er født i 1974. Hun tok hovedfag i engelsk litteratur og ble Cand. Phil. ved Universitetet i Bergen i 2003.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.05.2010, kl. 10:00. Oppgitt emne: ”Poetry, Prose, Image: Modernism’s Hermeneutic Priorities.”
Sted: Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.05.2010, kl. 12:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Heidi Silje Moen, tlf: 55 58 23 66, epost: heidi.moen@if.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side