Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Giardiainfeksjon – behandlingsprinsipper og mulige senfølger

Kristine Mørch   
Kristine Mørch disputerer fredag 21. mai 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med en avhandling om Giardiainfeksjon med tittelen ”Giardiasis - with emphasis on treatment and post-infectious manifestations”.

Giardia er en parasitt som gir infeksjon i tynntarmen hos mennesker og dyr, og er en vanlig årsak til diarè i land med vanskelig tilgang til rent vann og mangelfulle sanitære forhold. I vestlige land forårsaker parasitten jevnlig utbrudd på grunn av at den utenfor kroppen har evnen til å omdanne seg til hardføre cyster som kan overleve lenge i omgivelsene. I 2004 opplevde Bergen landets første utbrudd av giardiasis, da mer enn 5000 innbyggere ble smittet på grunn av forurensning av byens drikkevannskilde.

I avhandlingen beskrives resultatene av behandling av pasienter henvist til spesialist med kronisk infeksjon, der genetiske analyser av parasittene kunne tyde på at de tilhørte en mer motstandsdyktig type Giardia. Det ble ikke funnet holdepunkt for at pasienter som hadde gjennomgått behandling og ikke lenger hadde parasitten i avføringen, men som fortsatt hadde mageplager, hadde en kronisk infeksjon.

Det ble også undersøkt om Giardiainfeksjon kunne føre til langvarig tretthet og mageplager, ved et spørreskjema to år etter utbruddet. Så mange som 1017 av totalt 1262 personer svarte på spørreskjemaet, og av disse rapporterte 41 % tretthet og 38 % mageplager to år etter at de var kvitt parasitten. Opplysninger fra spørreskjemaet om blant annet sykmelding, tapt studieprogresjon og antall tablettkurer som ble gitt for Giardiainfeksjonen ble analysert som indisier på langvarig eller alvorlig infeksjon. En sammenheng mellom disse faktorene og senere langvarig tretthet og mageplager ble funnet.

Resultatene av studien kan ha praktisk nytte for klinikere som kan finne anbefalinger om valg av medikamenter for behandlingsresistent Giardiainfeksjon. Videre kan oppmerksomhet rundt mulige negative følger av langvarig infeksjon føre til ytterligere fokus på tidlig påvisning av fremtidige Giardiautbrudd.

Personalia:
Kristine Mørch er født og oppvokst i Tvedestrand. Hun avla medisinsk embetseksamen i Trondheim i 1990, og arbeider nå som leder ved Nasjonalt Kompetansesenter for Tropesykdommer, og som overlege ved Infeksjonsseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.05.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: “Intestinal protozoans as a global public health problem”
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.05.2010, kl. 12:00, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Kristine Mørch, tlf: 95 88 39 94, epost: kristine.morch@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side