Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tarmfloraens rolle ved mageplager etter Giardiainfeksjon

Mette Helvik Morken   
Mette Helvik Morken disputerer fredag 18. juni 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Post-giardiasis irritable bowel syndrome. Role of intestinal fermentation”.

Høsten 2004 ble Svartediket infisert med cyster av Giardia lamblia parasitten. En stor del av Bergens befolkning, som fikk drikkevannet sitt fra denne kilden, ble infisert, og mange fikk symptomer som diaré, oppblåsthet og magesmerter. De som oppsøkte lege fikk antibiotika og de fleste ble friske. Men ca.10 % ble henvist til videre utredning ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) pga. vedvarende mageplager selv om de var kvitt parasitten.

Disse hadde irritabel tarm (irritable bowel syndrome – IBS), en hyppig forekommende lidelse som affiserer 10-15% av den voksne befolkningen i den vestlige verden. Bakterielle infeksjoner i mage-tarm kanalen kan være en utløsende årsak, og tilstanden kalles da post-infeksiøs IBS (PI-IBS). PI-IBS som følge av parasittinfeksjon er ikke tidligere beskrevet.

Denne avhandlingen beskriver utredning og intervensjon hos en del av de pasientene som ble henvist til HUS. Følelsen av oppblåsthet kan teoretisk være en følge av gassproduksjon i tarmen, men vi fant ikke forskjell i gassproduksjon mellom pasienter og friske. Kanskje pasientene er mer følsomme overfor gass i tarmen?

Derimot fant vi signifikant høyere konsentrasjon av korte fettsyrer i avføringen til pasienter i forhold til friske. Disse fettsyrene er viktige produkter av bakteriell gjæring (fermentering) av karbohydrater. Vanligvis skal disse fettsyrene absorberes og være til nytte for kroppen, men hos våre pasienter fant vi unormalt store mengder i avføringen. Mange pasienter hadde også for mye fett i avføringen. Unormal utskillelse av karbohydrat og fett tyder på ufullstendig fordøyelse og opptak av mat (malabsorbsjon). Årsaken kan være unormal rask tarmpassasje eller ubalanse i tarmfloraen. Pilotforsøk tydet på at tilførsel av normal tarmflora bedret tilstanden.

Personalia:
Mette Helvik Morken er født og oppvokst i Bergen. MSc i Nutrition ved University of London i 1985 og tilleggsutdannelse innen helseledelse fra BI. Hun har vært ansatt som autorisert klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland Universitetssykehus og leder for Avdeling for klinisk ernæring i perioden 1981 til 2006. Fra 2007 ansatt som stipendiat ved institutt for indremedisin, UiB, og deltidsansatt ved Avdeling for klinisk ernæring.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.06.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: ”Hvilke kostråd bør man i dag gi til pasienter med irritabel tarm?”
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag (BBB).

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2010, kl. 11:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag (BBB).

Kontaktpersoner:
Mette Helvik Morken, tlf: 90 04 69 47, epost: mette.morken@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side