Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Molekylære forandringer ved brystkreft i Afrika

Hawa Nalwoga   

Hawa Nalwoga disputerer onsdag 8.september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Molecular markers in breast carcinoma. A study with focus on molecular phenotypes, angiogenesis and stem cells in an African population”.

Forekomsten av brystkreft i Afrika øker. Screeningundersøkelser foreligger ikke, og kvinnene kommer ofte sent til behandling. Det er derfor en utfordring å kartlegge biologiske forhold ved brystkreft i denne regionen, for å kunne gjøre diagnostikk og behandling mest mulig effektiv. I det aktuelle doktorgradsprosjektet ble ulike molekylære markører undersøkt i brystsvulster fra et område i Uganda, og dette ble sammenholdt med informasjon om hvor aggressive svulstene var. Det ble særlig lagt vekt på å studere tre viktige problemstillinger ved brystkreft: forekomsten av den aggressive basaloide typen som er vanskelig å behandle, dannelse av nye blodkar i svulstene som fører til økt vekst og risiko for spredning, og tilstedeværelse av stamceller i svulstene. Ny informasjon om dette kan føre til bedre og mer målrettet behandling.

Studiene påviste hyppig forekomst av såkalt basaloid type av brystkreft i materialet fra Uganda. Denne gruppen viste seg å ha økt forekomst av kreftstamceller målt ved markøren ALDH1, og dessuten var nydannelse av kar økt. Her ble det benyttet en ny markør som forskningsgruppen ved Gades institutt har utviklet. Receptorproteinet EGFR var også tydelig økt. Funnene gir støtte for at behandling rettet mot EGFR-proteinet og mot nydannede blodkar vil kunne være effektivt ved denne typen av brystkreft.

Avhandlingen er den første som studerer en del nye biologiske markører som for eksempel nydannelse av blodkar ved brystkreft i Afrika, og den representerer således et viktig nybrottsarbeid. Resultatene bidrar til å fremme forståelsen av biologiske mekanismer ved brystkreft i en del av verden hvor dette har vært lite studert tidligere, og funnene vil kunne få praktiske konsekvenser. Studiene viser også betydningen av godt samarbeid mellom Makerere University, Kampala, Uganda og Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er utført ved Gades institutt, Seksjon for patologi, Universitetet i Bergen.

Personalia:
Hawa Nalwoga, født 1966 (Uganda), er overlege i patologi og hun har arbeidet med brystkreft siden 2000. Hun er utdannet lege (1994) og er spesialist i patologi (2002) fra Makerere University College of Health Sciences i Kampala, Uganda, hvor hun også underviser medisinske studenter. Dr. Nalwoga er medlem av Uganda Breast Cancer Working Group som arbeider for tidlig diagnose og behandling av brystkreftpasienter.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.09.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Factors determining the tumor aggresiveness, and how to target aggressive breast cancer in the clinical setting."
Sted: Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.09.2010, kl. 10:15, Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Hawa Nalwoga, tlf. 55 97 26 78, epost: Nalwoga.Hawa@student.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side