Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Folat og reproduktiv helse

Roy Miodini Nilsen   
Cand.scient. Roy Miodini Nilsen disputerer fredag 23. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Folate and reproductive health - An epidemiologic study of folic acid supplement use and its relation to birth outcomes in Norwegian pregnant women”.

Folat er et vannløslig B-vitamin som finnes naturlig i mat. I Norge og mange andre land anbefales det at kvinner som planlegger graviditet eller som kan regne med å bli gravide bør ta 0,4 mg folsyre daglig 1 måned før svangerskapet og under de 2-3 første månedene av svangerskapet. Anbefalinger om økt folatinntak i form av kosttilskudd er først og fremst begrunnet i forebygging av ryggmargsbrokk og beslektede alvorlige medfødte misdannelser.

Formålet med avhandlingen var å studere mønster for bruk av folsyretilskudd blant gravide kvinner i Norge og å identifisere faktorer som predikerer bruk av slike tilskudd i den anbefalte perioden fra 1 måned før svangerskapet og 3 måneder ut i svangerskapet. Vi ønsket også å undersøke om ulike folatindikatorer (folat fra mat, fra kosttilskudd, eller i blod) var assosiert med morkakeløsning og barnets størrelse ved fødsel. Avhandlingen tok utgangspunkt i data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) og Medisinsk fødselsregister (MFR).

Resultatene fra første del av avhandlingen viste at 71 prosent av deltakerne i MoBa tok kosttilskudd med folat i forbindelse med svangerskapet, men bare 10 prosent tok dette regelmessig i den anbefalte perioden. Høy utdannelse, status som gift eller samboer, og svangerskapsplanlegging var de sterkeste faktorene for å ta folsyretilskudd. Resultatene fra andre del av avhandlingen viste at barnets størrelse ved fødsel ikke var relatert til mors status eller inntak av folat målt ved andre trimester i svangerskapet. Ved å bruke data fra MFR, fant vi imidlertid at folsyretilskudd før og under svangerskapet var assosiert med en redusert risiko for å utvikle morkakeløsning.

Doktorgradsarbeidet ble finansiert av Norges forskningsråd, Universitetet i Bergen, og Stiftelsen for å fremme forskning innen funksjonell vitamin B12-mangel. Veiledere var professorene Stein Emil Vollset, Per Magne Ueland, og Håkon K Gjessing.

Personalia:
Roy Miodini Nilsen er født og oppvokst i Flekkefjord, Vest-Agder. Han er utdannet som statistiker ved Universitetet i Bergen i 2000 og har i perioden 2005-2010 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.04.2010, kl. 10:30. Oppgitt emne: "Kategorisering av kontinuerlige eksponeringsvariable: Er det en god idé?"
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.04.2010, kl. 12:30, Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Roy Miodini Nilsen, tlf: 55 97 60 01, epost: roy.nilsen@uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side