Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Et hav i endring

Gisle Nondal   

Gisle Nondal disputerer 17. desember 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“A Study of the High and Mid Latitude Biogeochemistry in the Atlantic Ocean: the influence of surface processes”

Havets kjemi er i endring. Konsentrasjonene av totalt uorganisk karbon øker og fører til havforsuring, og oksygenkonsentrasjonene er synkende. I tillegg predikterer klimamodeller, kjørt med økende atmosfærisk CO2 konsentrasjon, en svekkelse av havsirkulasjonen i fremtiden, mens informasjon fra fortiden indikerer en potensielt sterkere sirkulasjon. Kombinasjoner av fysiske og biogeokjemiske endringer i havet har potensial til å påvirke klimaet betydelig.

Nondal har, i løpet av doktorarbeidet, hatt som mål å øke vår forståelse av dannelse, og transport, av biogeokjemiske signaler i havet. En slik tilnærming innebærer å fremme kunnskap om sammenhengene mellom karbon og næringsstoffkretsløpene (løselighetspumpen og den biologiske karbonpumpen), og havsirkulasjon. For å oppnå målet har Nondal benyttet en kombinasjon av datasyntese og evaluering, simuleringer fra en biogeokjemisk modell, samt eksperimenter. Nondal fokuserte på Atlanterhavet på grunn av dets viktige rolle i den storstilte havsirkulasjonen, og dermed for transport av biogeokjemiske signaler rundt i verdenshavene.

Personalia:
Gisle Nondal (1980) er født i Odda og oppvokst i Tyssedal. Han fullførte sin cand.scient.-grad i kjemisk oseanografi ved Universitetet i Bergen i 2004. Siden 2006 har han arbeidet som universitetsstipendiat ved Geofysisk institutt, samt Nansensenteret (Nansen Environmental and Remote Sensing Center).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.11.2010, kl. 13.15. Oppgitt emne: ”Global Ocean CO2 Uptake: Present and Future Perspectives”
Sted: Auditoriet, Geofyisk Institutt, Jahnebakken 3

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2010, kl. 08.15, Auditoriet, Nansensenteret, Tormøhlensgt. 47

Kontaktpersoner:
Gisle Nondal, tlf. 957 71 846, epost: gislen@nersc.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side