Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fysioterapi for pasienter med kroniske muskelsmerter

Aud Marie Øien   

Aud Marie Øien disputerer onsdag 1.september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Change and Communication. Long-Term Norwegian PsychoMotor Physiotherapy for Patients with Chronic Muscle Pain”.

Hensikten med studien var å utvikle kunnskap om endring og kommunikasjon i langvarig psykomotorisk fysioterapi hos pasienter med muskulære smerter i rygg og nakke.

Forskningsmaterialet var hentet fra elleve behandlingsforløp, elleve pasienter og seks erfarne fysioterapeuter med psykomotorisk videreutdanning. Studien viste at pasienter reduserte smerte gjennom å endre bevegelsesmønster, respirasjonsmønster og sine fortellinger om egen kropp. Pasient og fysioterapeut skapte også endring ved å utforske sammenhenger mellom ulike typer belastninger, symptomer og kroppslige reaksjons- og handlingsmåter. Endringene innebar å fremme kontakt med egen kropp. Gradvis å bli bevisst spenninger og pust hadde sammenheng med å utforske variasjon mellom spenning og avspenning. Å fremme kontakt med egen kropp var vevet sammen med gradvis å knytte mening og følelser til kroppslige reaksjoner i situasjoner i og utover behandling. Pasientene formidlet hvordan de prøvde ut nye bevegelsesmønstre og handlemåter i sosiale situasjoner utenfor behandling.

Kommunikasjon mellom pasient og fysioterapeut var i perioder krevende, spesielt i situasjoner der pasienten ikke var i stand til å kjenne eller sette ord på egne kroppslige reaksjoner. Fysioterapeutens sensitivitet overfor pasientens ikke-verbale budskap, initiativ til å skape felles forståelse, og refleksjon over konfliktfylte situasjoner var avgjørende bidrag i pågående forhandlinger om endring.

Studien indikerer hvordan fysioterapeuter bør ha oppmerksomhet på pasienters bevissthet om egne bevegelsesmønstre og respirasjonsmønstre. Studien peker på betydningen av at fysioterapeuter håndterer krevende kommunikasjonssituasjoner som forventede hindringer gjennom forhandlinger basert på refleksjon over egne og pasientens bidrag. Økt oppmerksomhet på pasientens spontane verbale og ikke-verbale fortellinger om egen kropp kan være kilde til innsikt for både pasient og fysioterapeut.

Personalia:
Aud Marie Øien arbeider som lektor ved Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Sogn og Fjordane, og som spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapeut i egen praksis i Sogndal. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, i perioden 2005-2009.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.09.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Hvordan kan kunnskap fra studien "Communication and Change" anvendes i fysioterapi? Veien videre."
Sted: Aud. 2, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.09.2010, kl. 12:15, Aud. 2, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Aud Marie Øien, tlf. 91871897, epost: aud.marie.oien@hisf.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side