Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Om den argentinske forfatteren Juan Jose Saer

Cecilia Policsek   
Cecilia Policsek disputerer for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 26. mars med avhandlingen: ”Manejo del discurso crítico en el contexto artístico en Juan José Saer om den argentinske forfatteren Juan Jose Saer.”

Avhandlingen har som tema en analyse av noen viktige verk av Juan José Saer (1937-2005), en betydelig argentinsk forfatter. Saer bodde fra 1968 i Rennes i Frankrike, hvor han underviste i film og litteratur. Hovedmålet med avhandlingen er å nøste opp noen av de underliggende spenninger som kommer til uttrykk gjennom hans poesi. For å kunne oppnå dette målet vektlegger avhandlingen intertekstualitet som et kjernepunkt og det hevdes at det intertekstuelle spill i Saers uttrykk viser forfatterens litterære syn så vel som hans forståelse av den litterære tradisjon.

Policsek viser hvordan Saer bygger opp en dialog med velkjente teoretiske verk, som tar for seg emner som relaterer seg til litterær teori og estetikk. Således identifiserer Saer polemiske emner; som forfatterens død, forholdet mellom forfatter og (kunst)maler og muligheten for å forstå virkeligheten, som han bearbeider kunstnerisk i sine verker. Ved å ta utgangspunkt i noen av forfatterens verker, vil denne avhandlingen forsøke å bevise at disse inneholder ulike tilnærminger til viktige intellektuelle tradisjoner.

Samtidig ønsker Policsek å kontekstualisere hvordan Saer var særdeles opptatt av intertekstualitet og metatekstualitet, ved å påpeke felles trekk mellom han selv og andre betydningsfulle Argentinske forfattere, i et generelt forsøk på å forstå de tendenser som er karakteristiske for den nyere tids litteratur i Argentina.

Personalia:
Cecilia Policsek er født og oppvokst Romania.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.03.2010, kl. 16:00. Oppgitt emne: "Escritura y violencia en Alejandra Pizarnik."
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.03.2010, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Cecilia Policsek, tlf: +40 745868055, epost: Cecilia.Policsek@if.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side