Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Økt oljeutvinning fra utfordrende brønner i Nordsjøen

Masoud Rashidi   
Masoud Rashidi disputerer tirsdag 1. juni 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Physico-Chemistry Characterization of Sulfonated Polyacrylamide Polymers for use in Polymer Flooding.”

For å opprettholde trykket i olje reservoaret og presse ut olje for å øke oljeproduksjonen injiserer man vann. Et problem med dette er at oljen i mange tilfeller er seigere enn vann, og her bruker man polymerer for å endre vannets egenskaper.

Hydrolyzed polyacrylamide polymer (HPAM) er et mulig effektivt polymer som har blitt studert og brukt i flere oljefelt, for eksempel Daqing oljefeltet i Kina.

Målet for arbeidet med denne avhandlingen har vært å utvikle en forståelse for hvordan polymerer med en rekke ulike egenskaper fungerer under forhold med høyt saltinnhold og høy temperatur. Det meste av arbeidet omhandler målinger av seigheit og tap av polymer, for både HPAM og nye polymerer. Resultatene i avhandlingen viser HPAM ikke er et godt valg for oljereservoarer med høy temperatur og høyt saltinnhold, mens andre nye polymerer - for eksempel sulfonated polyacrylamide polymers - fungerer bra for slike utfordrende brønner.

Personalia:
Masoud Rashidi, er født 15. september 1982 og kommer opprinnelig fra Iran. Han er utdannet master i petroleumsteknologi fra Polytechnic University of Technology i Tehran i 2006. I arbeidet med doktorgraden har han vært knyttet til Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR) og Kjemisk Institutt med professor Anne Marit Blokhus og professor Arne Skauge som veilederen. Masoud er i dag ansatt ved SINTEF Petroleumsforskning AS. Avhandlingen har vært støttet av Total E&P Norge og Total E&P France.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.06.2010, kl. 10:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Masoud Rashidi, tlf. 412 98 415 el. 920 83 068, epost: Masoud.rashidi@sintef.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side