Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan forstår og behandler vi vanlige helseplager?

Silje Endresen Reme   

Silje Endresen Reme disputerer onsdag 01.09.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Common Complaints – Common Cure?
Psychiatric comorbidity and predictors of treatment outcome in low back pain and irritable bowel syndrome”

Fra tid til annen vil alle oppleve alminnelige helseplager. Plagene er subjektive og oppleves forskjellig av hver enkelt person. For noen utvikles de til langvarige tilstander som hemmer evnen til å fungere i jobb og hverdagsliv. Utgangspunktet for avhandlingen var: Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre med det?

Pasienter med kroniske ryggplager som i lengre tid hadde vært sykmeldt for disse plagene, ble undersøkt for å se om de hadde andre plager i tillegg. Resultatene viste at nesten alle hadde andre helseplager i tillegg til ryggplagene, og 30% hadde også en psykiatrisk lidelse. Den enkeltes opplevelse av funksjon, mestring og tro på å komme tilbake i jobb viste seg å være avgjørende for om langtidssykmeldte med vondt i ryggen kom tilbake til arbeid etter behandling. Kroniske mageplager er en annen subjektiv helseplage. Siste del av avhandlingen omhandler behandling av kroniske mageplager. Behandlingen som ble gitt var en psykologisk behandling hvor målet var å endre måter å tenke og handle på i forhold til plagene. Denne behandlingen gav god effekt i form av mindre smerter og bedre funksjon. Resultatene viste videre at pasientens måter å tenke og handle på i forhold til mageplagene var viktige, hvor handlingene viste seg å være spesielt avgjørende for behandlingseffekten.

Mennesker med kroniske ryggsmerter har ikke bare vondt i ryggen, de har også vondt mange andre steder og sliter med psykiske og fysiske plager i tillegg til ryggsmertene. Mange kommer inn i onde sirkler, hvor manglende mestring og unngåelse forverrer plagene og gjør sirkelen vanskelig å bryte. Nøkkelen for å komme ut av den vonde sirkelen ser imidlertid ut til å handle om hvordan man tenker. Endring av negative og uhensiktsmessige tanker og handlinger kan være veien ut av de onde sirklene, slik det var for pasientene med kroniske mageplager. Behandling av mennesker med kroniske helseplager bør dermed fokusere på å fremme mestring ved å utfordre og endre negative tanke- og handlingsmønstre.

Personalia:
Silje Endresen Reme (1980) er født og oppvokst i Kristiansand. Hun er psykolog fra Universitetet i Bergen (2006), og har jobbet som forsker i Uni helse. I 2007 fikk hun dr.grads stipend fra Helse Vest, og har siden da hatt stilling som universitetsstipendiat ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Hun deltar for tiden i flere forskningsprosjekter om ryggplager, arbeid og psykisk helse, og vil fra oktober 2010 tiltre stilling som postdoktor ved Harvard School of Public Health.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.08.2010, kl. 16:15. Oppgitt emne: “A behavioral perspective on low back pain and Irritable Bowel Syndrome (IBS)”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.09.2010, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Silje Endresen Reme, tlf. 90 86 52 67, epost: silje.reme@uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side