Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

For store forventninger til ungdomsbedrifter

Hanne Riese   
Hanne Riese disputerer mandag den 21.06.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Friendship and learning. Entrepreneurship education through mini-enterprises”

Ungdomsbedrift er en viktig del av satsingen på entreprenørskap i skolen. Metoden legger opp til at elever starter, driver og avvikler sin egen, reelle, bedrift. Målsettingene med entreprenørskapssatsingen er omfattende. Den forventes blant annet å bidra til økt etablererlyst og -frekvens, til fostring av kreativitet, samarbeid og problemløsing, og til pedagogisk fornyelse. Ungdomsbedrift som metode har ambisjoner om å møte alle disse målene. Avhandlingen diskuterer entreprenørskapssatsingen i norsk skole med utgangspunkt i ungdomsbedrifter.

Avhandlingen omfatter to kvalitative studier. Den første følger ungdomsbedrifter i en norsk videregående skole gjennom et skoleår. Ungdomsbedriftstilnærmingen bygger på ideen om samarbeidslæring. Grupper av elever skal jobbe selvstendig, med lærer og ressurspersoner fra næringslivet som støttespillere. Analysen viser at samhandlingen i ungdomsbedriftene er styrt av skoleambisjoner og økonomiske vurderinger, men særlig av de sosiale relasjonene mellom elevene.

Den andre studien er en syntese av sju kvalitative studier av samarbeidslæring. Analysen viser at eksisterende sosiale relasjoner mellom elever som skal samarbeide påviker læringsutbyttet, og bør inkluderes i videre teoriutvikling på feltet.

På bakgrunn av de to studiene diskuterer avhandlingen entreprenørskapssatsingens pedagogiske ambisjoner, og hvordan man kan forstå forskning som viser at elever får økt etablererlyst, men ikke blir bedre til å samarbeide eller å løse problemer gjennom deltakelse i ungdomsbedrifter. Avhandlingen argumenterer for at entreprenørskapssatsingen bygger på enkle antakelser om komplekse pedagogiske sammenhenger, at forventningene til entreprenørskap som en metode er for ambisiøse, og at målene for satsingen bør vurderes.

Personalia:
Hanne Riese er utdannet Cand.Polit. sosialantropologi ved UiB i 1993. Hun har tidligere arbeidet med anvendt forskning ved Østlandsforskning på Lillehammer og med utviklingsarbeid innen utdanning og internasjonalisering i Hordaland Fylkeskommune. Som doktorgradsstipendiat var hun i perioden 2006-2010 tilknyttet Institutt for pedagogikk, og hadde professor Sølvi Lillejord som hovedveileder. I dag er Hanne Riese ansatt som seniorrådgiver ved Senter for internasjonalisering av høgre utdanning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2010, kl. 09:45. Oppgitt emne: ”Conceptualising entrepreneurship in entrepreneurship education: Methodological and theoretical challenges”
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2010, kl. 11:00, Auditorium 130, Christiesgt. 12.

Kontaktpersoner:
Hanne Riese, tlf: 92 63 28 63, epost: Hanne.Riese@siu.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side