Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Modellbasert programvareutvikling

Adrian Rutle   

Adrian Rutle disputerer mandag 29. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Diagram Predicate Framework: A Formal Approach to MDE».

I modellbasert programvareutvikling kan man generere deler av programvare automatisk basert på modeller som representerer programvaren. Disse modellene kan testes og revideres før vi begynner å skrive kode, og feil og mangler kan avdekkes lenge før sluttproduktet tas i bruk.

Modellbasert programvareutvikling er ikke noe nytt, men det er få som benytter seg av metoden. I den grad metoden brukes, er det ofte kun i startfasen av utviklingsprosessen, og kun som dokumentasjon. Slike utviklingsprosesser blir brukt i omtrent alle andre ingeniørvirksomheter. For eksempel, tenk deg et byggeprosjekt. Det er en selvfølge at arkitektene og ingeniørene legger frem detaljerte planer og modeller før byggearbeidene setter i gang. Slik burde det også være når nye dataprogrammer skal utvikles og tas i bruk. Men dessverre hører en slik fremgangsmåte mer til unntakene enn regelen.

Mangel på gode og formelle modelleringsmetoder og -verktøy er en viktig grunn til at modellbasert programvareutvikling er lite brukt. De formelle modelleringsmetodene oppleves ofte som kompliserte og tidkrevende, mens intuitive modelleringsmetoder ikke er pålitelige nok.

Adrian Rutle har jobbet med utvikling av et formelt rammeverk som kalles for Diagram Predicate Framework (DPF). Rammeverket kombinerer intuitiviteten til diagrammatisk modellering med styrken til matematiske metoder. DPF egner seg godt til spesifikasjon og resonnering om diagrammatiske modeller - de viktigste byggesteinene i modellbasert utvikling.

Personalia:
Adrian Rutle er født i 1976. Han har mastergrad i informatikk fra Universitetet i Bergen (2004), og vært ansatt som stipendiat ved institutt for Data- og Realfag ved Høgskolen i Bergen siden februar 2006.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.11.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”Classical Caregorical sketches and Data bases”
Sted: Stort auditorium, HIB

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.11.2010, kl. 15:00, VilVites Auditorium, Thormøhlensgate 51.

Kontaktpersoner:
Adrian Rutle, tlf. 971 36 768, epost: adrian@rutle.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side