Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Effektiv rørledningstransport av naturgass

Conrado Borraz Sanchez   

Conrado Borraz-Sánchez disputerer torsdag 16. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Optimization Methods for Pipeline Transportation of Natural Gas”

I dag står verden overfor flere store utfordringer som luft- og vannforurensning, karbondioksid, global oppvarming og stigende markedspriser på primære energiressurser.

Naturgass som energikilde gir flere fordeler sammenliknet med andre ikke-fornybare energikilder med hensyn til å overvinne disse problemene. For eksempel er naturgass, eller tørrgass, et renere fossilt brensel enn olje og kull. Naturgass gir lavere utslipp av karbondioksid enn bensin, diesel og kull. Naturgass er også mer økonomisk attraktivt enn bensin til tross for at prisen på markedet har økt de siste årene.

Som en konsekvens av dette har gassindustrien raskt måttet utvide sitt overføringsnett for å tilfredsstille den økende etterspørselen av gass. Forskningsarbeidet utført i denne avhandlingen fokuserer på å utvikle metoder for å kunne optimere utnyttelsen av transportsystemer for naturgass.

Borraz-Sánchez har vært med i tre ulike forskningsprosjekter, og hans bidrag til disse utgjør til sammen doktoravhandlingen. Det første prosjektet omhandler minimering av drivstoffkostnadene på kompressorene installert i rørledningssystemer for transport av naturgass. Bidraget fra prosjektet er tre optimeringsmetoder for å minimere drivstoffkostnadene.

Det andre prosjektet fokuserer på matematisk modellering av nettverksflyt med variabilitet av volumetriske egenskaper av naturgass. Det ble utviklet en matematisk modell som estimerer nøyaktig største flyt i transmisjonsnettverk, og en algoritme basert på en approksimasjonsmodell for å løse det opprinnelige problemet.

I det siste prosjektet ble det studert hvordan gassrørledninger kan utnyttes som en kombinasjon av transportenheter og lager for komprimert gass. Det ble utviklet en strategi for å redusere konsekvensene av forutsette hendelser som oppstår i dag-til-dag-planlegging.

Personalia:
Conrado Borraz-Sánchez er født i 1979 og kommer fra Tuxtla Gutiérrez, Chiapas i Mexico. Han er utdannet systemingeniør og fullførte mastergraden ved Universidad Autónoma de Nuevo León i Mexico i 2004. Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning fra førsteamanuensis Dag Haugland ved institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.11.2010, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Models and solution methods for the fixed-charge network flow problem".
Sted: Rom 2143 i 2.etasje på Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.2010, kl. 10.15, Auditoriet, VilVitesenteret, Thormøhlensgate 51

Kontaktpersoner:
Conrado Borraz Sánchez, tlf. 55 58 41 50, epost: Conrado.Borraz-Sanchez@ii.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på . For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side