Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bedre karakterisering av oljereserver

Alexandra Seiler   

Alexandra Seiler disputerer 26. november for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Reservoir Structural Model Updating Using the Ensemble Kalman Filter”

Tredimensjonale geologiske og numeriske modeller av oljereservoarer er svært viktige for effektiv produksjon av reservoarer, inkludert planlegging av nye brønner og beregning av fremtidig produksjon. Modellene er basert på målinger av bergarter i brønner og seismiske data. Blant annet på grunn av lav oppløsning i seismiske data og mangel på direkte målinger av bergartsegenskaper, er det imidlertid knyttet stor usikkerhet til disse modellene.

I sin avhandling benytter Seiler ”ensemble Kalman filter” som en metode til å redusere disse usikkerhetene ved å bruke målinger av produserte olje-, gass- og vannrater i den geologiske modellen. Hun viser at metoden kan benyttes til å gi en bedre beskrivelse av strukturen til reservoarene og dermed redusere usikkerhetene i oljevolumene. Dette gir blant annet mulighet til å planlegge nye brønner med større sikkerhet.

Personalia:
Alexandra Seiler (1980) er født og oppvokst i Lausanne, Sveits. Hun fullførte masterstudier i geologi ved Universitet i Lausanne i 2005 og reservoar- geovitenskap og -teknologi ved Institut Francais du Petrole i Paris i 2006. Hun ble ansatt som reservoaringeniør i forskning sentrert i Hydro/Statoil i september 2006, hvor hun senere påbegynte doktorgradsarbeidet.
Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og er utført ved Matematisk
institutt og ved Nansensenteret, med Sigurd Ivar Aanonsen som hovedveileder, og Geir Evensen som medveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.10.2010, kl. 11:00. Oppgitt emne: ”Particle methods for sequential model updating”
Sted: Auditorium A, Allégaten 66

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2010, kl. 10:00, Auditoriet, Nansensenteret, Tormøhlensgt. 47, Bergen

Kontaktpersoner:
Alexandra Seiler, tlf. 47 66 67 43, , epost: Alexandra.Seiler@nersc.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side