Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Modellering av bakteriegenererte prosesser i oljereservoar

Inge Skjælaaen   
Inge Skjælaaen disputerer fredag 28. mai for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Mathematical Modeling of Microbial Induced Processes in Oil Reservoirs”

Oljereservoarer er porøse bergarter der porene er fylt med vann, olje og gass. Man utvinner olje ved i første omgang å bore produksjonsbrønner og utnytte overtrykket i reservoaret som presser oljen ut gjennom produksjonsbrønnene. Videre presser man vann og/eller gass gjennom injeksjonsbrønner for å fordrive oljen og opprettholde trykket. Det vil alltid ligge igjen vesentlige mengder olje i reservoarene, og man anvender forskjellige teknologier for å øke utvinningsgraden.

Som overalt ellers i naturen, er der mikrobiell aktivitet også i oljereservoarer. Man kan utvinne mer olje ved hjelp av mikrober (MEOR – Microbial Enhanced Oil Recovery). Noen typer MEOR-teknologi er basert på stimulering av vekst av bakterier som allerede finnes i reservoaret, mens andre teknologier er basert på dyrking av bakterier som så injiseres i reservoaret.

Mange typer mekanismer er foreslått i litteraturen for å forklare hvordan MEOR virker. I dette doktorgradsarbeidet er en ny type mobiliseringsmekanisme studert. Ideer er motivert av observasjoner fra felt og laboratoriumeksperimenter, og er introdusert av samarbeidspartnere fra industri og mikrobiologi-miljøet i prosjektet kandidaten har tatt del i. Avhandlingen tar for seg forskjellige fysiske faktorer som det tenkes at resulterer i den nye mobiliseringsmekanismen, som blir beskrevet av en matematisk modell. Bakterievekst på grenseflaten mellom olje og vann er sentralt.

En matematisk modell for transport av hydrogensulfid i oljereservoar er også formulert. Hydrogensulfid dannes av sulfatreduserende bakterier som vokser på grenseflaten mellom olje og vann, nær injeksjonsbrønn. Store mengder hydrogensulfid er skadelig for utstyr, og kan være livsfarlig for mennesker. God modellering av dannelse og transport av hydrogensulfid under oljeproduksjon er derfor viktig.

Personalia:
Inge Skjælaaen ble født i 1979 og er oppvokst i Bergen. Han fikk graden Cand. Scient. i anvendt matematikk ved Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen (UiB), i 2005. I perioden 2006-2010 har han jobbet med doktorgraden ved Center for Integrated Petroleum Research (CIPR) og Matematisk institutt, UiB. I forbindelse med doktorgradsarbeidet har han hatt et opphold ved Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart, Tyskland.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.05.2010, kl. 13:00, Auditorium Pi, Johannes Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Inge Skjælaaen, tlf: 55 58 36 84, epost: inge.skjalaaen@uni.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side