Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Numerisk modellering av surfaktanter

Sigvat Stensholt   
Sigvat Stensholt disputerer 26. august 2010 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Lattice-Boltzmann modelling of spatial variation in surface tension and wetting effects”.

En viktig anvendelse for arbeidet gjelder økt oljeutvinning. For å øke oljeproduksjonen pumpes det typisk vann ned i oljereservoaret. Metoden etterlater betydelige mengder av restolje i reservoarene, på verdensbasis nesten syv billioner fat. Utvinning av selv en liten brøkdel av denne restoljen vil utgjøre en betydelig økonomisk gevinst. Restolje oppstår i stor grad på grunn av kappilarkrefter som for eksempel overflatespenning. En metode for å utvinne restoljen er nedpumping av surfaktanter, for eksempel såper, som svekker kappilarkreftene.

Når surfaktanter benyttes blir det en variasjon i kappilarkreftene og en ubalanse i dråpene av restolje, og kompliserte væskebevegelser kan oppstå. Numerisk simulering av disse bevegelsene er et viktig tema i avhandlingen.

Den numeriske modelleringen er gjort med Lattice-Boltzmann metoden. Lattice-Boltzmann ble først utviklet på slutten av 1980-tallet og har siden blitt en populær metode fordi den er velegnet for simuleringer med kompliserte porestrukturer, og kan håndtere kompliserte væskebevegelser ved hjelp av forholdsvis enkle algoritmer. Metoden er spesielt effektiv dersom man benytter seg av maskiner med parallelle prosessorer.

Personalia:
Sigvat Stensholt er født i 1982 og har studert realfag ved UiB siden 2000. Han ble tatt opp på doktorgradsprogrammet i 2006. Han er for tiden ansatt ved senteret for integrert petroleumsforskning (CIPR). Han har blitt veiledet av Alf H. Øien, Inga Berre, og den nå avdøde Magne S. Espedal.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.08.2010, kl. 13:00, Auditorium B, Allégaten 66

Kontaktpersoner:
Sigvat Stensholt, epost: sigvat.stensholt@math.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side