Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Veiledning kan forbedre forholdene for personer med demens på sykehjem

Ingelin Testad disputerer 22. januar 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Agitation and use of restraints in nursing home residents with dementia. Prevalence, correlates and the effect of care staff training.”

Det er ikke nødvendigvis utfordringer knyttet til demensomsorgens krav, som er den viktigste årsaken til stress og belastning hos helsepersonell på sykehjem, slik det er vanlig å anta. Ifølge en ny doktorgradsavhandling er strukturelle og organisatoriske forhold knyttet til ledelse, mulighet for faglig utvikling, opplevelse av kontroll og mestring i arbeidet, sosialt miljø og kultur i organisasjonen langt viktigere årsaker. Undersøkelsen viser at disse forholdene kan endres med bedre pleie og livskvalitet som resultat.

Demens er en folkesykdom med over 24 millioner verden over og 65 000 i Norge, og om 20-30 år antas det at dette tallet dobles eller tredobles. Nesten halvparten av alle personer med demens er på sykehjem, og urolig atferd og bruk av tvang forekommer ofte. Dette utgjør en stor samfunnsmessig utfordring

I denne avhandlingen deltok 200 pasienter og 200 pleiere fra norske sykehjem. I tillegg ble data fra pasienter i Østerrike og England brukt til sammenligning. Avhandlingen som bygger på fem artikler publisert i internasjonale fagtidsskrifter viser at urolig atferd opptrer hyppig hos personer med demens på sykehjem. Denne atferden synes å være mindre utbredt her enn i andre land, og funnene viser at dette har en sammenheng blant annet med organisatoriske og strukturelle faktorer i sykehjem, slik som for eksempel pleiefaktor. Avhandlingen viser videre at stress og belastninger hos helsepersonell på sykehjem er knyttet til organisatoriske og strukturelle forhold på arbeidsplassen, især ledelse og er i mindre grad knyttet til pasientenes behov og urolige atferd, slik det er vanlig å anta. Et viktig og oppmuntrende funn er at systematisk undervising og veiledning av sykehjemspersonal kan redusere urolig atferd og også bruken av tvang overfor personer med demens i sykehjem.

Personalia:
Ingelin Testad er sykepleier med hovedfag i helsefag. Hun er ansatt som stipendiat ved Stavanger Universitetssjukehus og som leder for Seksjon for fagutvikling og forskning ved Stokka undervisningssykehjem.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.01.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Miljøbehandling i sykehjem - hvilke metoder er effektive for personer med demens?"
Sted: Stavanger Universitetssjukehus, Aula 2.etasje, Sydbygget.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.01.2010, kl. 10:30, Stavanger Universitetssjukehus, Aula 2.etasje, Sydbygget.

Kontaktpersoner:
Ingelin Testad, tlf : 51 51 51 47, epost: tesi@sus.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side