Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Energikrise i hjernen

Charalampos Tzoulis   

Charalampos Tzoulis disputerer fredag 26.11.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Clinical and molecular studies of disease caused by mutations of the mitochondrial DNA polymerase gamma (POLG).”

Mitokondriene er cellenes energifabrikker. De lager energi og varme som er vesentlig for alle kroppens funksjoner. Dårlig mitokondriefunksjon fører til en rekke forskjellige sykdommer, som kollektivt kalles mitokondriesykdommer. Hjernen, leveren og muskelen rammes oftest og alvorligheten varierer fra muskelsvakhet som begynner i voksen alder til alvorlig epilepsi og leversvikt i spedbarnsalder.

Mitokondriesykdommer er forårsaket av endringer i arvestoffet og er som regel arvelige. Noen av de hyppigste mitokondriesykdommer er forårsaket av mutasjon i polymerase-gamma (POLG) genet. POLG-mutasjoner er hyppige i Norge og våre tidligere studier har vist at så mange som 1 av 50 nordmenn kan være bærer av en slik mutasjon. Bærere vil ikke bli syke, men når to bærere får barn sammen er det 25 prosent sjanse at barnet vil utvikle sykdom.

En form for POLG-sykdom begynner vanligvis i tenårene og gir tiltagende ustøhet og koordinasjonssvikt som følge av skade i lillehjernen. I tillegg utvikler de fleste (ca 75 prosent) pasientene en epilepsi som er vanskelig å behandle, og noen kan få hjerneslaglignende episoder med høy dødelighet. Leversvikt kan også forekomme.

Vi har studert 42 pasienter med POLG-sykdom, som er det største antall pasienter med denne sykdommen så langt beskrevet. Våre studier har gitt fullstendig beskrivelse av sykdomsbilde og forløp, og har identifisert faktorer som påvirker prognosen. Vi har i tillegg laget retningslinjer for når sykdommen bør mistenkes og hvordan man skal gå frem for å stille diagnosen.

Lite er kjent om hvordan POLG-mutasjoner fører til sykdom. Vi har studert sykdomsmekanismen ved bruk av avansert billeddiagnostikk (MR) og molekylære analyser. Funnene våre tyder på at POLG-mutasjoner fører til en sekundær mitokondrieskade. Dette forårsaker energisvikt med påfølgende celledød i organer med høyt energiforbruk, slik som hjerne, muskler og lever.

Personalia:
Charalampos Tzoulis er lege og forsker ved Nevrologisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Bergen. Han jobber hovedsaklig med arvelige nevrologiske lidelser og bevegelsesforstyrelser. Hans forskningsfokus er mitokondriesykdommer, og han er en del av ”Mitochondrial Medicine & Neurogenetics” forskningsgruppen i Bergen, som er ledet av prof. Laurence A. Bindoff.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.11.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: Inherited epilepsy: Its genetic background, pathophysiology and treatment
Sted: Olavssalen, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2010, kl. 11:00, Olavssalen, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Charalampos Tzoulis, Telefon: 55975044, , epost: tzou@helse-bergen.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Deler av avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side